Podíl ve společnosti. sítě:


Prohlížeč

V této kategorii mluvíme o "Tour Operators" Zde najdete odpovědi na základní informace o činnosti tour operátora, schéma práce cestovního ruchu, přeprava cestujících charterovými lety a tak dále ...

 1. TOUR OPERATOR jako předmět turisticko-tržního trhu

 2. Profil cestovního ruchu.

 3. Typologie prohlídek v závislosti na účelu turistů

 4. Externí faktory turné

 5. Vyhodnocení vlivu exogenních faktorů cestovního ruchu

 6. Vnitřní faktory cestovního ruchu

 7. Cíle

 8. Struktura

 9. Top management

 10. Úkoly

 11. Technologie

 12. Lidé

 13. Základy aktivit cestovního ruchu

 14. Návrh turné

 15. Koncept marketingu v plánování turistiky

 16. Segmentace turistického trhu

 17. Segmentace podle geografie

 18. Segmentace podle ekonomického principu

 19. Segmentace na principech kvantitativních preferencí turistů

 20. Segmentace věku

 21. Segmentace podle principů turistických preferencí

 22. Marketingový výzkum a analýza konkurenčního prostředí

 23. Definice skupiny zaměření

 24. Rozlišení nabídky cestovních kanceláří na konkurenčním turistickém trhu

 25. Turistické a poznávací zájezdy

 26. Plánování cest

 27. Schémata práce cestovního ruchu při realizaci a organizaci zájezdů

 28. Identifikace poskytovatelů cestovních služeb

 29. Vypracování smluvního plánu zájezdu

 30. SYSTÉMY SPOLUPRÁCE TOUR OPERÁTORA A ZAHRANIČNÍCH SPOLEČNOSTÍ

 31. Přehled hotelových trhů světových regionů

 32. Pronájem hotelu

 33. Nákup bloku míst na základě komentářů

 34. Nákup bloku sedadel za podmínek vyloučení

 35. Práce na neodvolatelných podmínkách rezervace

 36. Práce na podmínkách zvýšené provize

 37. Práce na podmínkách přednostní rezervace

 38. Jednorázové nabídky na standardní podmínky

 39. SYSTÉMY VZTAHŮ MEZI PROVOZNÍMU HOSPODÁŘSTVÍ A AIRLINES

 40. Práva a povinnosti dopravce

 41. Přeprava cestujících na pravidelných linkách.

 42. Přeprava cestujících charterovými lety

 43. DOHODA O CHARTEROVÉ DOPRAVĚ

 44. Odpovědnost smluvních stran.

 45. Postup při uzavření smlouvy o nájmu

 46. SCHÉMY VZTAHŮ MEZI PROVOZNÍMU CESTUJÍCÍM A ŽELEZNIČNÍMI CESTAMI

 47. SYSTÉMY INTERAKCÍ MODERNÍCH PROVOZOVATELŮ A NÁKLADŮ

 48. Analýza kabiny kabiny

 49. SCHÉMY VZTAHŮ MEZI PROVOZATEM A MOTORSKÝMI DOPRAVNÍMI PODNIKAMI

 50. VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI TURISTICKÝM OPERÁTOREM A EXCURZNÍ SPOLEČNOSTEM

 51. VZTAHY MEZI PROVOZATEM A POJIŠTĚNÍ

 52. Propagace turistického produktu

 53. Práce s agenturami

 54. Spotřebitelské pobídky

 55. Používání značek a brandingu v moderním cestovním provozu

 56. TOUROPERAČNÍ STRATEGIE NA TURISTICKÉM TRHU

 57. DOKUMENTOVÝ OBRÁBĚNÍ V OTÁČENÍ

 58. Dokumenty v rámci služby

 59. Dokumentace práce s dodavateli

 60. Dokumenty upravující vztah mezi touroperátory a turisty.

 61. Turista

 62. Metody prevence konfliktů

 63. Vnitřní konflikty v turné

 64. AUTOMATICKÉ PŘEVODOVÉ PŘEVODY

 65. Hlavní směry používání internetu v turné

 66. Právní základ činnosti cestovního ruchu v Ruské federaci

 67. Licencování a standardizace provozu prohlídky

 68. Bezhotovostní platby v turopereytinge

 69. Hotovostní transakce a hotovostní transakce při provozování zájezdů

 70. Aplikace turistických úvěrů v turné

 71. Schémata vyjednávání barterů v turné

 72. Systémy úvěrového vypořádání v turné

 73. A státní a místní orgány

 74. Trestní odpovědnost zaměstnanců cestovní kanceláře

 75. GLOSÁŘ

 76. Seznam hlavních zkratek používaných v mezinárodním turné

2018 @ edudoc.site EduDoc Polska