Podíl ve společnosti. sítě:


Kurz přednášek o POPIS GEOMETRIE

Popisná geometrie (Přehled hlavních částí kurzu): Příručka pro studenty inženýrských oborů. Autor: Morozov S.A.

 1. ÚVOD

 2. EPYUR GASPARA MONZHA NEBO KOMPLEXNÍ VÝKRES

 3. TRACKS PŘÍMÉ LINKY

 4. Stopy letadla se nazývají průsečík roviny s rovinami výčnělků.

 5. PLÁN VŠEOBECNÝCH A SOUKROMÝCH USTANOVENÍ V PROSTORU.

 6. PŘÍMÉ A BODY NA PLÁNU. HLAVNÍ LINKY NA PLÁNU.

 7. LINKY NAJVĚTŠÍHO PLÁNOVÉHO NÁPRAVY PRO PROJEKČNÍ PLÁNY

 8. VZÁJEMNÁ PARALELITA PŘÍMÉHO A PLÁNU.

 9. VZÁJEMNÁ PARALELITA TWO PLANŮ

 10. VZÁJEMNÁ INTERCEPCE PŘÍMÉHO A PLÁNU.

 11. VZÁJEMNÁ PŘERUŠENÍ DVA PLANŮ

 12. VZÁJEMNÁ INTERCEPCE PLÁNŮ SPECIFIKOVANÝCH TRACES.

 13. OBRÁZEK ​​VÍCE VZDÁLENOSTI

 14. TYPY MULTILATERÁLNÍCH

 15. PŘEVZET POLYDRAFTU PODLE PLÁNU VŠEOBECNÉHO POSTOJE

 16. ZPŮSOBY ZMĚNY KOMPLEXNÍHO VÝKRESU

 17. METODA PRO ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH PROJEKČNÍCH PLÁNŮ

 18. KONSTRUKCE OBRAZŮ OBRÁZKŮ V URČENÉM SMĚRU

 19. METODA ROTAČNÍHO PROJEKTORŮ PŘÍMÉ

 20. METODA ROTACE V RÁMCI ÚROVNÝCH LINŮ

 21. Paralelní cesta PPC

 22. VZÁJEMNÁ PERPENDICULARITA PŘÍMÝCH A PLÁNOVÝCH HRÁČŮ

 23. Znak kolmice přímky a roviny ve výkresu.

 24. Dvě přímky ve vesmíru budou vzájemně kolmé, pokud jedna z nich leží v rovině kolmé k druhé přímce.

 25. Dvě roviny v prostoru budou vzájemně kolmé, pokud jedna z nich obsahuje přímku kolmou na druhou rovinu.

 26. METRICKÉ ÚKOLY A METODY JEHO ŘEŠENÍ

 27. ŘEŠENÍ METRICKÝCH ÚKOLŮ VE VŠEOBECNÉM TYPU

 28. ŘEŠENÍ METRICKÝCH ÚKOLŮ METODAMI PŘEVODU KOMPLEXNÍHO VÝKRESU

 29. MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

 30. MĚŘENÍ ÚHLŮ

 31. PLOCHÉ KŘIVNÍ LINKY

 32. PROJEKCE KRIVOVÝCH LINŮ

 33. ZVLÁŠTNÍ BODY CURVE LINE

 34. POVRCH

 35. METODY VZDĚLÁVÁNÍ A ÚKOLY POVRCHOVÝCH POVRCHŮ

 36. LINEÁRNÍ POVRCH

 37. POVRCHOVÉ POVRCHY

 38. POVRCHY, POKRAČENÉ RÁMEM

 39. DRUHÝ POVRCH

 40. NĚKTERÉ VLASTNOSTI DRUHÝCH POVRCHOVÝCH POVRCHŮ

 41. SEKCE PLÁNU PROJEKTOVÁNÍ POVRCHU A PŘÍMÉ ŘÁDKY

 42. KONEKÉ SEKCE

 43. PŘEVÁDĚNÍ PŘÍMÉHO S POVRCHOVÝM POVRCHEM

 44. VZÁJEMNÁ INTERCEPCE POVRCHOVÝCH KŘIV

 45. VZÁJEMNÁ INTERKLÁVACE DRUHÝCH POVRCHOVÝCH POVRCHŮ

 46. SKENOVÁNÍ POVRCHOVÝCH POVRCHŮ

 47. AXONOMETRICKÉ PROJEKCE

 48. TEORES ORGOGONÁLNÍ AXONOMETRIE

 49. STANDARDNÍ AXONOMETRICKÉ PROJEKCE

 50. ENVIRONMENTÁLNÍ OBRAZ V KOORDINOVANÉM PLÁNU ISOMETRICKÉHO PROJEKTU

 51. Nakreslete dotyky na ploché zakřivené čáry.

 52. PLÁNOVÁNÍ A PŘÍMÉ NAPÁJENÍ NA KŘIVU POVRCHU V TOMTO BODU

 53. KRYT NA POVRCHY V TOMTO BODU

 54. VZÁJEMNÉ OTÁČENÍ POVRCHOVÝCH KŘÍD

 55. KONSTRUKCE GEOMETRICKÝCH MÍST A JEJICH POUŽITÍ NA ŘEŠENÍ ÚKOLŮ

2018 @ edudoc.site EduDoc Polska