Podíl ve společnosti. sítě:


Předmět Historie Ukrajiny

Věnujeme pozornost předmětu Historie Ukrajiny.

Tato část obsahuje informace, které se týkají historie Ukrajiny.

Referenční přednášky pro studenty denních a korespondenčních kurzů.

Zkompilovaný profesorem Dombrovskaya S.M. .

 1. Scythian-Sarmatian éra

 2. Starobylé města severního oblasti Černého moře

 3. Původ Slovanů

 4. Vzdělávání Kievan Rus

 5. Politický systém Kyjevské Rusi

 6. Galitsko Volyn knížectví

 7. Ukrajinské země v litevském velkovévodství

 8. Ukrajinské země v druhé třetině XV-první poloviny XVI století

 9. Vznik ukrajinských kozáků

 10. Z litevsko-ruského na polsko-litevský stát

 11. Příčiny, charakter, hnací síly a periodizace osvobozenecké války

 12. Vojenská akce 1648-1653 biennium Formace ukrajinského státu

 13. Politická pozice Hetmana po smrti B. Khmelnického

 14. Hetmanát jako součást Ruské říše. Konečná likvidace ukrajinské státnosti

 15. Kapitalistický vývoj Ukrajiny v Ruské říši

 16. Populistické hnutí

 17. Sociálně demokratické hnutí

 18. Liberální hnutí

 19. Národní hnutí

 20. Ukrajina během první světové války. (1914-1918)

 21. Ukrajinská národní demokratická revoluce 1917-1920

 22. Rozvoj Ukrajiny v podmínkách schvalování totalitního režimu

 23. Ukrajina během druhé světové války. Přistoupení západní Ukrajiny do SSSR

 24. Ustanovení na Ukrajině v poválečném období (1946-1953)

 25. Sociálně-ekonomický vývoj Ukrajiny v podmínkách "rozmrazení" a v době zhoršující se krize sovětského systému (1954-1985)

 26. Sociální a politický vývoj Ukrajiny v podmínkách nezávislosti

2018 @ edudoc.site EduDoc Polska