Podíl ve společnosti. sítě:


Učebnice historie ekonomie

Zde najdete informace o historii ekonomiky. Které můžete použít k psaní refety, kurzu nebo diplomu. Toto je přednáškový materiál o historii výuky ekonomie.

Historie ekonomie studuje ekonomický život lidstva v jeho vývoji, od primitivní společnosti až po moderní dobu. Kurz se zabývá národním hospodářstvím v celém složení odvětví výroby, financí, úvěrů, peněžního oběhu, zahraničních ekonomických vztahů, forem řízení, ekonomického života a ekonomické kultury. Historie ekonomiky umožňuje zvládnout základní zákony a zvláštnosti ekonomického rozvoje společnosti, historické zkušenosti nejdůležitějších ekonomických reforem a realizaci hospodářské politiky vedoucích zemí v odpovídajících historických epochách. To umožňuje sledovat dlouhodobé trendy v ekonomickém vývoji, bez něhož není možné doložit prognózy pro budoucnost. Historie ekonomie je navržena tak, aby studentům formulovala metodologickou kulturu, která varuje před absolutizací a dogmatizací teoretických pozic a podporuje osvětu dovedností "trojrozměrné vize" socioekonomických procesů nezbytných pro tvorbu a implementaci inteligentních rozhodnutí v praxi.

 1. Předmět ekonomické historie. Vývoj ekonomiky

 2. Funkce a metody ekonomie

 3. Periodizace ekonomických dějin. Problémy

 4. Hospodářské formy a sektorová struktura ekonomiky starověkého světa. Obecné charakteristiky éry

 5. Vlastnosti a směry vývoje ekonomiky

 6. Vývoj otroctví. Fáze evoluce

 7. Důvody smrti otrokářského systému

 8. Charakteristické rysy ekonomiky východních Slovanů

 9. Vývoj ekonomiky středověku. Vlastnosti a stupně

 10. Struktura ekonomiky v makromodelech feudalismu. Vývoj forem řízení

 11. Zahraniční obchod středověku

 12. Ekonomická kultura středověku. Ekonomický život

 13. Organizace feudální ekonomiky v Kyjevské Rusi

 14. Ekonomika ruských zemí v době feudální fragmentace

 15. Ekonomický vývoj ruského centralizovaného státu

 16. Hospodářské reformy

 17. Charakteristiky hospodářského vývoje evropských zemí v době počáteční akumulace kapitálu a výroby manufaktur. Dopad velkých geografických objevů na hospodářský rozvoj Evropy

 18. Počáteční akumulace kapitálu: zdroje, metody a výsledky

 19. Vliv výroby manufaktury na vývoj struktury ekonomiky rozvinutých zemí

 20. Podmínky pro počáteční akumulaci kapitálu v Rusku

 21. Důsledky Peterových reforem 1

 22. Hospodářská politika Kateřiny II

 23. Středověké ruské hospodářství

 24. Historie průmyslové revoluce a industrializace. Obsah průmyslové revoluce

 25. Industrializace západního světa

 26. Vývoj finančního systému

 27. Ekonomická úloha ve světě vůdců

 28. Ekonomický vývoj Ruska v době průmyslové revoluce

 29. Strukturální změny v ekonomikách rozvinutých zemí

 30. Hospodářské příčiny a důsledky první světové války

 31. Světová hospodářská krize 1929-1933

 32. Charakteristiky hospodářského vývoje Ruska

 33. Podmínky pro vytvoření velitelského a administrativního systému ruské ekonomiky

 34. Charakteristiky ekonomického vývoje sovětského Ruska v letech 1917-1927

 35. Ekonomiky SSSR

 36. Hospodářský vývoj SSSR v předválečném období

 37. Sovětské hospodářství během války (1941-1945) av poválečném období (1945-1953)

 38. Pokusy o reformu systému příkazů a řízení

 39. Ekonomika stagnace v SSSR

 40. Hospodářské důsledky druhé světové války. Historie světové ekonomiky v poválečném období

 41. Národní programy hospodářské obnovy

 42. Hlavní trendy ve světové ekonomice

 43. Současná fáze vývoje světové ekonomiky

2018 @ edudoc.site EduDoc Polska