Podíl ve společnosti. sítě:


Obecná geologie

Přednášky na téma obecná geologie . Otázky týkající se:

 1. Struktura země
 2. exogenních procesů
 3. tektonické pohyby,
 4. rušivý magmatismus
 5. efúzní magmatismus,
 6. metamorfismus.

Tyto přednášky můžete použít k psaní příspěvků a diplomů. Naučí se základy geologie.

 1. Úvod do geologie. Základy geologie

 2. Vnitřní struktura a fyzikální vlastnosti země

 3. Minerály a skály. Struktura a původ nerostů

 4. Chemické třídy minerálů

 5. Skály

 6. Genetické typy a facies vkladů

 7. Větrné skály

 8. Vítr

 9. Práce dočasných vodních toků

 10. Řeky práce

 11. Provoz podzemní vody

 12. Ledovcová práce

 13. Geologické procesy kryolithozonu

 14. Geologická aktivita světových oceánských vod

 15. Geologická činnost jezer a bažin

 16. Transformační procesy sedimentů v postavení

 17. Tektonické pohyby

 18. Pomalé tektonické pohyby a metody jejich EduDoc

 19. Rychlé tektonické pohyby a dislokace

 20. Tektonické hypotézy

 21. Tektonické struktury litosféry a zemské kůry

 22. Zemětřesení

 23. Intrusivní magmatismus

 24. Magma diferenciační procesy

 25. Druhy rušivých těles

 26. Účinný magmatismus

 27. Produkty vulkanického výbuchu

 28. Druhy vulkanických erupcí

 29. Postvolkanická fáze

 30. Geografická distribuce aktivních soprů

 31. Faktory a důsledky metamorfismu

 32. Místní metamorfismus

 33. Regionální metamorfismus

2018 @ edudoc.site EduDoc Polska