border=0

Technologie leteckých motorů

Tato kategorie obsahuje kurz přednášek o technologii leteckých motorů. A také o strojírenské technologii.

 1. Obecné informace o technologii motoru letadel

 2. Stručné informace o organizaci výroby v továrnách s motory letadel

 3. Vliv technologických faktorů na tvorbu fyzikálně-mechanických vlastností povrchové vrstvy

 4. Kvalita povrchu částí stroje a její hlavní charakteristiky

 5. Vliv kvality povrchu na vlastnosti dílů

 6. Vnitřní napětí - koncepce a typy

 7. Účel hlavních typů tepelného zpracování

 8. Světle slitiny

 9. Účel hlavních typů chemického tepelného zpracování

 10. Hlavní faktory ovlivňující zpracovatelnost tepelného a chemicko-tepelného zpracování

 11. Metody řízení částí motoru letadla během výroby

 12. Klasifikace metod nedestruktivního zkoušení

 13. Výrobní metody nedestruktivního testování

 14. Zpracované materiály a nástroje

 15. Systém klasifikace a označení stroje

 16. Podpěry, svorky a instalační zařízení. (GOST 31107-81) Symboly instalačních prvků

2019 @ edudoc.site