border=0

Ekologie jako věda. Předmět ekologie

Termín "ekologie" navrhl Haeckel v roce 1869. Ekologie ("oikos" je dům, "logos" je věda) je věda interakce organismů s prostředím.

Ekologie je věda, která studuje vzory interakce mezi organismy a jejich stanovištěmi, zákony vývoje a existence biogeocenóz jako komplexů interakce živých a neživých složek v různých částech biosféry.

V této kategorii představujeme kurz ekologie . Zde jsou přednášky základů ekologie jako vědy.

 1. Úvod do ekologie

 2. Metody ekologie

 3. Odpovědnost oddělení ochrany

 4. Odpovědnost laboratoře hygieny

 5. Zásady a metody ochrany průmyslového a průmyslového znečištění před průmyslovým znečištěním

 6. Ekologická situace

 7. Klasifikace metod ochrany životního prostředí (OPS)

 8. Zemská atmosféra

 9. Složení zemské atmosféry

 10. Klasifikace emisí

 11. Čištění vzduchu

 12. Cíle předmětu a cíle ekologie

 13. Základní pojmy ekologie

 14. Historický vývoj ekologie, její rozdělení na úseky

 15. Pojem "biosféra", vývoj teorie biosféry Lemarkomem, Süssem, Vernadským

 16. Vznik a rozvoj biosféry, podmínky jejího fungování

 17. Cyklus látek v přírodě

 18. Kyslíkový cyklus

 19. Dusíkový cyklus

 20. Uhlíkový cyklus

 21. Vodní cyklus

 22. Fosforový cyklus

 23. Otáčení sekundárních prvků

 24. Ekologické faktory. Klasifikace

 25. Adaptace organismů do životního prostředí

 26. Pravidelnost environmentálních faktorů

 27. Klasifikace ekosystémů

 28. Klasifikace přírodních zdrojů

 29. Vznik environmentálních krizí v dějinách lidstva v důsledku iracionálního řízení životního prostředí

2019 @ edudoc.site