Podíl ve společnosti. sítě:


Ekonomická analýza

Zde je kurz přednášek o ekonomické analýze.

Ekonomická analýza je nezbytným nástrojem pro každou společnost, podnikatele a podnikatele. Pomáhá stanovit a analyzovat ekonomickou efektivitu.

Autor: Sharafanova E.E.

 1. Předmět a obsah ekonomické analýzy

 2. Druhy ekonomické analýzy

 3. Základní pravidla pro organizaci ekonomické analýzy

 4. Organizační formy a exekutoři při ekonomické analýze v podniku

 5. Plánování analytické práce v podniku

 6. Modelování obchodních procesů

 7. Deterministické schémata připojení ekonomické analýzy

 8. Formální metody snižování individuálních faktorů

 9. Metoda substituce řetězce v ekonomické analýze

 10. Metoda absolutních rozdílů v ekonomické analýze

 11. Metoda relativních rozdílů v ekonomické analýze

 12. Indexová metoda v ekonomické analýze

 13. Integrovaná metoda v ekonomické analýze

 14. Srovnání jako metoda ekonomické analýzy

 15. Způsoby ukazatelů duchů ve srovnatelné podobě

 16. Způsob seskupení v ekonomické analýze

 17. Použití indikátorů dynamiky v ekonomické analýze

 18. Bilanční metoda ekonomické analýzy

 19. Úkoly, hlavní směry a informační informace pro analýzu finančního stavu společnosti

 20. Analýza změn ve struktuře aktiv rozvahy

 21. Analýza struktury závazků rozvahy

 22. Systém indikátorů finanční situace společnosti a způsoby jejího určení

 23. Hodnocení solventnosti podniků

 24. Podnikový rating

 25. Hodnocení finanční stability

 26. Analýza likvidity v rozvaze

 27. Analýza finančních předpokladů pro bankrot

 28. Analýza objemů prodeje

 29. Analýza dynamiky výroby

 30. Analýza implementačního plánu pro rozsah

 31. Analýza výrobní struktury ekonomické analýzy

 32. Analýza rytmu výroby v ekonomické analýze

 33. Analýza kvality výrobků

 34. Sestavování nákladů Analýza nákladů na výrobky

 35. hema analýza výrobních nákladů

 36. Analýza nákladů na rubl obchodovatelných produktů

 37. Analýza nepřímých nákladů při výpočtu nákladů

 38. Analýza režijních a všeobecných nákladů

 39. Stanovení rezerv na snížení nákladů na produkty a služby

 40. Analýza využití pracovních zdrojů

 41. Postup odstranění odpracovaných hodin přesčasů

 42. Zásoby růstu produktivity produktů s intenzitou práce

 43. Počet a kategorie zaměstnanců podniku

 44. Mzdová analýza

2018 @ edudoc.site EduDoc Polska