border=0

Hydraulické systémy a hydraulické stroje. Přednášky

Kurz přednášek popisuje základy inženýrské hydrauliky, princip činnosti statických hydraulických převodovek, představují hlavní typy hydraulických strojů statického principu provozu.

Autor: Afanasyev Evgeny Vasilyevich.

 1. Hydraulika předmětů

 2. Síly působící na tekutinu. Tlak kapaliny

 3. Hlavní vlastnosti kapalných kapalin

 4. Hydrostatický tlak a jeho vlastnosti

 5. Základní hydrostatická rovnice

 6. Piezometrická výška. Vakuum Měření tlaku

 7. Síla tlaku kapaliny na ploché stěně

 8. Síla tlaku tekutiny na zakřivených stěnách. Archimedův zákon

 9. Rovinný, rovnoměrně zrychlený pohyb nádoby s kapalinou

 10. Jednotná rotace nádoby kapalinou

 11. Bernoulliho rovnice pro perfektní tekutinu

 12. Bernoulliho rovnice pro skutečnou viskózní tekutinu

 13. Shrnutí celkové ztráty hlavy

 14. Bernoulliho rovnice pro relativní pohyb

 15. Aplikace Bernoulliho rovnice pro řešení praktických problémů

 16. Vzorky tekutin v potrubí a základy podobnosti

 17. Laminární průtok v kulaté trubici

 18. Počáteční část laminárního toku

 19. Zvláštní případy laminárního toku

 20. Turbulentní proudění v kanálech s konstantním průřezem

 21. Turbulentní proudění v hrubých potrubích

 22. Výpočet celkové ztráty tlaku v nekruhových trubkách

 23. Místní odpor

 24. Hydraulický ráz

 25. Obecné informace o hydraulických převodovkách

 26. Zařízení a účinek statických hydraulických převodovek

 27. Klasifikace statických hydraulických převodovek

 28. Vlastnosti hydraulických pohonů a jejich oblasti použití

 29. Univerzální regulátor rychlosti (URS)

 30. Stroje s válcovou hřídelí

 31. Stroj s otočným kotoučem a šikmou podložkou

 32. Radiální pístový stroj

 33. Excentrické stroje

2019 @ edudoc.site