border=0

Správní právo Běloruska. Kurz přednášek

Zabelov S.M. Administrativní právo: kurz přednášek / S.M. Zabelov. - Mn .: Acad. např. Pod prezidentem republiky. Bělorusko - s.

Cílem přednášek je studium současných a tradičních pojmů, kategorií a institucí správního práva v současné fázi vývoje právních předpisů a efektivní aplikace správního práva v konkrétních situacích.

Doporučeno studentům a dalším osobám, které se zajímají o problematiku správního práva.

 1. Podstata vlády

 2. Pojem správního práva

 3. Předměty správního práva

 4. Mechanismus administrativní regulace a její prvky

 5. Provádění správního práva

 6. Administrativní a právní vztahy

 7. Občané jako subjekty správního práva

 8. Správní a právní záruky práv občanů

 9. Způsoby ochrany práv občanů

 10. Koncept vlády

 11. Typy vlády

 12. Systém vlády, zásady jeho konstrukce

 13. Pravomoci prezidenta Běloruské republiky v oblasti výkonné moci

 14. Rada ministrů Běloruské republiky

 15. Republikánské vládní orgány

 16. Místní výkonné orgány

 17. Organizační struktura a stav vlády

 18. Státní a nestátní podniky a instituce

 19. Obchodní partnerství a společnosti, výrobní a spotřební družstva

 20. Veřejné sdružení

 21. Náboženské sdružení

 22. Pojem veřejné služby

 23. Zásady veřejné služby

 24. Typy státních zaměstnanců

 25. Základy právního statutu státního zaměstnance

 26. Veřejná služba

 27. Koncept a formy řízení

 28. Pojem a právní význam úkonů veřejné správy

 29. Požadavky na vládní úkony

 30. Akty s administrativní sankcí

 31. Metody veřejné správy

 32. Koncept a podstatu metody přesvědčování

 33. Administrativní nátlak

 34. Typy administrativních donucovacích opatření

 35. Pojem administrativní odpovědnosti

 36. Pojem správního deliktu a jeho označení

 37. Administrativní výjimka

 38. Právní charakter správních sankcí

 39. Uložení správních sankcí

 40. Koncepce a principy administrativního procesu

 41. Právní postavení účastníků správního procesu

 42. Opatření na podporu správních procesů

 43. Charakteristiky konkrétních opatření k zajištění správního zadržování

 44. Etapy administrativního procesu

 45. Začněte proces správy

 46. Příprava správního případu k posouzení

 47. Posouzení případu správních přestupků

 48. Odvolání a protest proti rozhodnutí o případu správního deliktu

 49. Provedení rozhodnutí o uložení správního trestu

 50. Pojem a podstata zákonnosti, účelnosti, disciplíny ve veřejné správě

 51. Způsoby zajištění práva a disciplíny ve veřejné správě

 52. Kontrolní pravomoci prezidenta Běloruské republiky v oblasti veřejné správy

 53. Dozorčí pravomoci státních zákonodárných orgánů v oblasti veřejné správy

 54. Pravomoci orgánů dohledu v oblasti kontroly

 55. Oddělení (interní) řízení

 56. Dohledová (externí) kontrola

 57. Státní zastupitelství

 58. Podstata správního dohledu

 59. Soudní kontrola zákonnosti veřejné správy

 60. Úloha právní služby při posílení právního státu

 61. Etapy provádění právních předpisů

 62. Pojem a zásady správních postupů

 63. Typy administrativních postupů

 64. Kompetence státních orgánů

 65. Práva a povinnosti zúčastněných stran

 66. Podmínky při provádění správních postupů

 67. Posouzení žádosti zúčastněné osoby

 68. Správní rozhodnutí

 69. Postup pro podání odvolání k správnímu rozhodnutí

2019 @ edudoc.site