Téma Rozvaha
23. Zbytek je rozdělen do dvou částí:

a) aktiva jsou uvedena vlevo, závazek je vpravo;

b) kapitál je zobrazen vlevo a závazky vpravo;

c) aktiva jsou uvedena vlevo, práva a povinnosti jsou vpravo;

d) aktiva uvedená vlevo, vlastní kapitál a závazky na pravé straně.

24. Aktiva v rozvaze obsahují informace o:

a) dlouhodobý majetek a oběžná aktiva;

b) dlouhodobá aktiva, výnosy v budoucích obdobích;

c) dlouhodobé, oběžná aktiva, náklady budoucích období;

d) neexistuje správná odpověď.

25. Dlouhodobá aktiva podniku nezahrnují:

a) vozidla podniku;

b) knihovní fondy;

c) dlouhodobé finanční investice;

d) hotovost v pokladně podniku.

26. Povinnosti podniku zahrnují:

а) dluh banky z úvěru;

b) přijaté účty;

c) nerozdělený zisk;

d) nedoplatky odpovědných osob.

27. Složky vlastního kapitálu nezahrnují: \ t

a) rezervní kapitál;

b) nerozdělený zisk;

c) hotovost;

d) základní kapitál.

28. Dopravní prostředky podniku jsou uvedeny v článku:

a) dlouhodobý majetek;

b) nehmotná aktiva;

c) zboží;

d) nedokončená stavba.

29. Převod peněžních prostředků na bankovní účet podniku od kupujících za odeslané zboží způsobuje:

a) změna článků pouze v aktivech rozvahy (A + O - A = P);

b) změna článků pouze v pasivech rozvahy (A = P + O - O);

c) zvýšení zůstatku měny (A + O = P + O);

d) snížení rozvahové měny (A - O = P - O).

30. V průběhu přerozdělení nerozděleného zisku je jeho část směřována do rezervního kapitálu a to způsobuje:

a) změna článků pouze v rozvahových aktivech (A + O-O = P);

b) změna článků pouze v pasivech rozvahy (A = P + O-O);

c) zvýšení zůstatku měny (A + O = P + O);

d) snížení zůstatku měny (АО = П-О).

31. Rozvaha obsahuje informace o peněžním ocenění:

a) aktiva, ekonomická zařízení, náklady;

b) výnosy a náklady, závazky;

c) aktiva, kapitálu a závazků;

d) zdroje ekonomických zdrojů, náklady, výnosy.

32. Nejlikvidnější aktiva jsou:

a) výrobní rezervy;

b) zboží;

c) nehmotná aktiva;

d) hotovost.

33. Bankovní úvěr, který má být splacen po 18 měsících, je uveden jako:

a) poskytnutí následujících výdajů a plateb;

b) dlouhodobé závazky;

c) krátkodobé závazky;

d) vlastní kapitál.

34. Jaké změny v rozvaze nastanou v důsledku takové transakce: "Splácení úvěru peněžních prostředků banky z běžného účtu podniku"

a) změna článků pouze v rozvahových aktivech (A + O-O = P);

b) změna článků pouze v pasivech rozvahy (A = P + O-O);

c) zvýšení zůstatku měny (A + O = P + O);

d) snížení zůstatku měny (АО = П-О).

; Datum přidání: 2017-11-01 ; ; zobrazení: 482 ; Je publikovaný materiál porušením autorských práv? | | Ochrana osobních údajů PRACOVNÍ PRÁCE


Nenašli jste to, co jste hledali? Použijte vyhledávání:

Nejlepší výroky: Student je člověk, který vždy dává inev ... 9365 - | 6648 - nebo si přečtěte vše ...

2019 @ edudoc.site

Generování stránky pro: 0,001 sekund.