border=0

Teoretické základy počítačové vědy

Zvažujeme otázky Shannonovy teorie informace, teorie kódování, prvky teorie algoritmů a teorie konečných automatů, stejně jako obecné problémy modelování a popisování systémů. Výběr materiálu vyrobeného v souladu s programem výcviku studentů pedagogických univerzit v oboru "030100-Informatika". Každá kapitola obsahuje řadu příkladů řešení problémů, stejně jako otázky a úkoly pro sebeovládání. Pro studenty pedagogických univerzit, studium informatiky jako základní disciplíny, stejně jako učitelé počítačových věd. Autor: Starichenko B.E ....

 1. Předmluva

 2. Tak - znění a nejdůležitější výroky.

 3. Úvod

 4. Část 1. INFORMAČNÍ TEORIE

 5. Počáteční definice

 6. Formy informací

 7. Konverze zpráv

 8. Testujte otázky a úkoly

 9. Entropie jako míra nejistoty

 10. Příklad 2.1

 11. Vlastnosti entropie

 12. Entropie komplexního experimentu sestávajícího z několika nezávislých je rovna součtu entropie jednotlivých experimentů.

 13. Všechny ostatní věci jsou stejné, zkušenost s ekvivalentními výsledky má největší entropii.

 14. Podmíněná entropie

 15. Příklad 2.2

 16. Příklad 2.3

 17. Entropie a informace

 18. Entropie zkušeností se rovná informacím, které dostáváme v důsledku její implementace.

 19. Příklad 2.5

 20. Příklad 2.7

 21. Příklad 2.8

 22. Informace a abeceda

 23. Testujte otázky a úkoly

 24. Kapitola 3. Kódování symbolických informací

 25. Vyjádření problému kódování, Shannonova první věta

 26. Při nepřítomnosti rušení je vždy možná varianta kódování zprávy, při níž bude nadbytečnost kódu libovolně blízká nule.

 27. Při nepřítomnosti rušení může být průměrná délka binárního kódu libovolně blízká průměrné informaci na znak primární abecedy.

 28. Abecední nerovnoměrné binární kódování signálů stejné délky. Předpony

 29. Příklad 3.1.

 30. Jednotné abecední binární kódování. Bajtový kód

 31. Abecední kódování s nerovným základním trváním signálu. Morse kód

 32. Blokovat binární kódování

 33. Příklad 3.2.

 34. Testujte otázky a úkoly

 35. Kapitola 4. Reprezentace a zpracování čísel v počítači

 36. Číselné systémy

 37. Překlad celých čísel z jednoho číselného systému do jiného

 38. Příklad 4.1

 39. Příklad 4.2

 40. Příklad 4.3

 41. Přenos dílčích čísel z jednoho čísla do druhého

 42. Příklad 4.4.

 43. Příklad 4.5

 44. Koncepce účinnosti číselného systému

 45. Příklad 4.6

 46. Převod normalizovaných čísel

 47. Příklad 4.8

 48. Příklad 4.9

 49. Kódování čísel v počítači a akce na nich

 50. Počítačové kódování a zpracování nepodepsaných celých čísel

 51. Příklad 4.11

 52. Příklad 4.12

 53. Počítačové kódování a zpracování podepsaných celých čísel

 54. Příklad 4.13

 55. Příklad 4.14

 56. Příklad 4.15

 57. Počítačové kódování a zpracování reálných čísel

 58. Příklad 4.16

 59. Příklad 4.17

 60. Testujte otázky a úkoly

 61. Obecná schéma přenosu informací v komunikační lince

 62. Charakteristika komunikačního kanálu

 63. Příklad 5.1

 64. Vliv šumu na šířku pásma kanálu

 65. Příklad 5.2

 66. Prohlášení o problému

 67. Kódy detekce chyb

 68. Jednotlivé kódy oprav chyb

 69. Příklad 5.3

 70. Příklad 5.4

 71. Paralelní přenosový kanál

 72. Sériový přenos dat

 73. Počítačová komunikace prostřednictvím telefonních linek

 74. Testujte otázky a úkoly

 75. Klasifikace dat. Problémy s prezentací dat

 76. Prezentace elementárních dat v paměti RAM

 77. Datové struktury a jejich zastoupení v paměti RAM

 78. Klasifikace a příklady struktury dat

 79. Pojem logického záznamu

 80. Organizace datových struktur v paměti RAM

 81. Hierarchie datových struktur na externích médiích

 82. Vlastnosti paměťových zařízení

 83. Testujte otázky a úkoly

 84. Část 2. ALGORITMY. MODELY. SYSTÉMY

 85. Definice algoritmu Lax

 86. Rekurzivní funkce

 87. Příklad 7.2

 88. Příklad 7.4

 89. Příklad 7.5

 90. Třída algoritmicky (nebo strojově vypočítatelných) dílčích číselných funkcí se shoduje s třídou všech částečně rekurzivních funkcí.

 91. Obecné přístupy

 92. Algoritmický post stroj

 93. Příklad 7.6

 94. Příklad 7.7

 95. Algoritmický stroj Turing

 96. Příklad 7.8

 97. Příklad 7.9

 98. Jakýkoli algoritmus lze definovat pomocí turing funkčního schématu a implementovat ho v odpovídajícím Turingově stroji.

 99. Normální Markovové algoritmy

 100. Příklad 7.11

 101. Příklad 7.12

 102. Srovnání algoritmických modelů

 103. Problém algoritmické rozpustnosti

 104. Složitost algoritmu

 105. Testujte otázky a úkoly

 106. Kapitola 8. Formalizace prezentace algoritmů

 107. Formální gramatika

 108. Příklad 8.1

 109. Příklad 8.2

 110. Způsoby popisu formálních jazyků

 111. Metody prezentace algoritmu

 112. Algoritmus performer

 113. Řetězový verbální algoritmus

 114. Grafická forma nahrávání

 115. Klasifikace metod pro prezentaci algoritmů

 116. Strukturální věta

 117. Jakýkoli nestrukturální algoritmus může být konstruován jako ekvivalentní strukturální algoritmus.

 118. Testujte otázky a úkoly

 119. Kapitola 9. Pochopení stavového stroje

 120. Obecné přístupy k popisu zařízení pro zpracování diskrétních informací

 121. Diskrétní paměťové zařízení

 122. Příklad 9.1

 123. Způsoby nastavení stavového stroje

 124. Příklad 9.2.

 125. Příklad 9.3

 126. Obvody logických prvků a zpoždění

 127. Příklad 9.4

 128. Ekvivalentní automaty

 129. Příklad 9.5

 130. Testujte otázky a úkoly

 131. Kapitola 10. Modely a systémy

 132. Modelová koncepce

 133. Obecná myšlenka modelování

 134. Klasifikace modelů

 135. Strukturální a funkční modely

 136. Modely plné a informační

 137. Modely kontrolovány a neověřitelné

 138. Navržené modely

 139. Pojem matematického modelu

 140. Definice objektu

 141. Definice systému

 142. Statické a dynamické systémy

 143. Uzavřené a otevřené systémy

 144. Přírodní a umělé systémy

 145. Formální systém

 146. Příklad 10.1

 147. Příklad 10.4

 148. Formalizování hodnot

 149. Etapy řešení problému pomocí počítače

 150. Na objektovém přístupu v aplikované informatice

 151. Testujte otázky a úkoly

 152. Závěr

 153. A.1. Pojem pravděpodobnosti

 154. Příklad A.1

 155. A.2. Přidání a násobení pravděpodobnosti

 156. Pravděpodobnost jakéhokoli ze dvou výsledků nezávislých a neslučitelných událostí se rovná součtu jejich pravděpodobností.

 157. Příklad A.3

 158. Příklad A.4

 159. A.3. Podmíněná pravděpodobnost

 160. Příklad A.5

 161. Příklad A.7

 162. Testujte otázky a úkoly

 163. Slovníček

 164. Odkazy

2019 @ edudoc.site