border=0

Sociální psychologie

Příručka v kompaktní podobě uvádí vzdělávací materiál pro kurz "Sociální psychologie". Kniha umožní relativně krátkou dobu seznámit se se základními pojmy akademické disciplíny stanovenými státním standardem a také se účinně připravit na zkoušku. Příručka je určena pro studenty vysokých škol.

Autor: Melnikova N. A.

Na této stránce najdete přednášky z předškolní sociální psychologie.

 1. Předmět, úkoly a metodologie sociální psychologie

 2. Sociálně-psychologické charakteristiky osobnosti

 3. Koncept a stereotypy společenského vývoje osobnosti

 4. Sociální interakce a vzorce individuálního chování ve skupině a ve společnosti

 5. Koncepce socializace: etapy a mechanismy jejího dopadu na jednotlivce

 6. Odchylky v sociálním chování

 7. Pojem sociální role a charakteristiky jejího vlivu na rozvoj osobnosti

 8. Komunikace jako sociálně-psychologický jev

 9. Koncept sociálního konfliktu a možné způsoby jeho řešení

 10. Definice a charakterizace sociálních skupin

 11. Problémy malé skupiny v sociální psychologii

 12. Koncepce politického vedení Klasifikace politického vůdce

 13. Funkce referenčních skupin. Teorie referenční skupiny

 14. Dynamické procesy ve skupině

 15. Sociálně-psychologická povaha a obsah jevů ve skupinách

 16. Sociální instalace. Definice a klasifikace společenského prostředí

 17. Studie vzorků interakcí mezi skupinami

 18. Velká společenská skupina

 19. Lékařská psychologie. Diagnostické a léčebné metody v psychologii

 20. Psychologické problémy osobnosti v odborných činnostech

 21. Interakce psychologie s jinými společenskými vědami

 22. Psychologie náboženství. Vlastnosti náboženského vědomí

 23. Metody a prostředky výzkumu v sociální psychologii

2019 @ edudoc.site