border=0

Ruské trestní právo

V této kategorii je přednášený materiál o ruském trestním právu. Autor: A.E. Maslov.

 1. Koncepce, předmět a metoda, zdroje trestního práva Ruské federace

 2. Předmět trestního práva

 3. Metoda trestního práva

 4. Zdroje trestního práva

 5. Úkoly, funkce a systém trestního práva Ruské federace

 6. Systém trestního práva

 7. Zásady trestního práva

 8. Věda trestního práva

 9. Dějiny ruského trestního práva

 10. Koncept a rysy trestního práva

 11. Systém a struktura trestního práva. Koncept a rysy trestního práva

 12. Vliv trestního práva včas. Retroaktivní trestní právo

 13. Účinky trestního práva ve vesmíru

 14. Vydávání zločinců (extradice)

 15. Interpretace trestního práva

 16. Definice a označení trestné činnosti

 17. Klasifikace zločinu (kategorie trestných činů)

 18. Omezení zločinů z jiných trestných činů

 19. Pojem trestní odpovědnosti a její důvody

 20. Koncept a struktura trestného činu

 21. Typy trestných činů

 22. Poměr pojmu trestný čin a zločinu

 23. Hodnota zločinu

 24. Objekt kriminality

 25. Pojem a obsah předmětu trestného činu

 26. Typy trestných činů

 27. Předmět trestného činu

 28. Objektivní stránka trestného činu

 29. Pojem a význam objektivní stránky trestného činu

 30. Jednat jako povinný znak objektivní stránky trestného činu

 31. Sociálně nebezpečná akce

 32. Sociálně nebezpečná nečinnost

 33. Koncept a druhy trestních důsledků

 34. Příčinný vztah mezi společensky nebezpečným činem (nečinností) a následnými důsledky

 35. Volitelné (další) znaky objektivní stránky trestného činu

 36. Pojem a význam předmětu trestného činu

 37. Přiměřený věk jako znak trestného činu

 38. Sanita jako povinný znak předmětu trestného činu. Kritéria pro šílenství. Zvláštní podmínky, které nevylučují odpovědnost

 39. Zvláštní trestný čin

 40. Koncept, vlastnosti a hodnota subjektivní stránky trestného činu

 41. Pojem viny a její formy

 42. Záměr a jeho typy

 43. Nedbalost a jeho typy

 44. Dvě formy trestné činnosti

 45. Nevinná ujma (případ)

 46. Motiv a účel trestné činnosti

 47. Chyba a její trestná hodnota

 48. Koncepce a typy fází trestného činu

 49. Příprava na trestný čin

 50. Pokus o zločin

 51. Hotový zločin

 52. Dobrovolné odmítnutí trestného činu

 53. Komplikací je úmyslná společná účast dvou nebo více osob na spáchání úmyslného zločinu.

 54. Objektivní známky spoluviny

 55. Subjektivní známky spoluviny

 56. Formy spoluviny

 57. Účel a principy klasifikace spolupůsobení

 58. Povaha účasti na trestném činu

 59. Druhy spolupachatelů

 60. Povaha činů spolupachatelů

 61. Účinkující

 62. Pořadatel

 63. Podněcovatel

 64. Komplici

 65. Základ odpovědnosti

 66. Pravidla individualizace odpovědných partnerů

 67. Nadbytečný výkon

 68. Dobrovolné odmítnutí spolupachatelů

 69. Neúspěšná spolupachatelka

 70. Obecné charakteristiky instituce multiplicity

 71. Koncept a typy jednotlivých trestných činů

 72. Sada zločinů

 73. Recidivismus

 74. Pravidla soutěže

 75. Koncept a typy okolností, které brání kriminalitě

 76. Potřebná obrana

 77. Způsobuje škodu při zadržení osoby, která spáchala trestný čin

 78. Extrémní nutnost

 79. Další okolnosti, které brání kriminalitě

 80. Pojem a náznaky trestu

 81. Účel trestu

 82. Koncept systému trestu

 83. Klasifikace trestů

 84. Sankce

 85. Běžné počátky odsouzení

 86. Okolnosti zmírňující a přitěžující trest

 87. Stanovení mírnějšího trestu, než je stanoveno pro trestný čin. Uznání rozsudku poroty z poroty

 88. Přidělení trestu za nedokončený trestný čin, za trestný čin spáchaný v případě spoluúčasti a při opakování trestných činů

 89. Odsuzování kumulativních trestných činů a kumulativních trestů

 90. Postup stanovení podmínek trestu při přidávání trestů. Výpočet trestů a trestů

 91. Koncepce probace a její místo v systému dopadů trestního práva

 92. Pravidla pro použití probačních opatření. Kontrola chování probace

 93. Zrušit podmíněné odsouzení nebo prodloužení probace

 94. Pojem a druhy osvobození od trestní odpovědnosti

 95. Osvobození od trestní odpovědnosti z důvodu aktivního pokání

 96. Osvobození od trestní odpovědnosti z důvodu smíření s obětem

 97. Osvobození od trestní odpovědnosti vyplývající z promlčení

 98. Koncept a druhy osvobození od trestu

 99. Výměna nezasloužené části věty za mírnější typ trestu

 100. Osvobození od trestu kvůli změnám v situaci

 101. Osvobození od trestu kvůli nemoci

 102. Odložení trestu pro těhotné ženy a ženy s malými dětmi

 103. Osvobození od výkonu trestu v důsledku vypršení platnosti ustanovení o odsouzení

 104. Amnestie

 105. Promiňte

 106. Trestní záznam

 107. Obecné charakteristiky trestní odpovědnosti mladistvých

 108. Druhy trestů pro nezletilé osoby a specifika jejich účelu

 109. Charakteristiky propuštění nezletilých z trestu

 110. Pojem, důvody a cíle použití povinných lékařských opatření

 111. Typy povinných lékařských opatření a jejich charakteristiky

 112. Postup při vymáhání povinných lékařských opatření

 113. Konfiskace majetku

 114. KONFIZACE MAJETKU

2019 @ edudoc.site