Podíl ve společnosti. sítě:


Životní bezpečnost. BC

Zde se vyskytují otázky spojené s bezpečností života. Tyto přednáškové materiály o kurzu: "Životní bezpečnost" vám pomůže psát diplomy a další druhy práce.

 1. Úvod do BC. Bezpečnost života

 2. Základní pojmy a definice bezpečnosti života

 3. Člověk a jeho okolí. Svět kolem

 4. Atmosféra a její znečištění

 5. Voda a její znečištění

 6. Půda a její znečištění

 7. Systémy kontroly dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu životního prostředí

 8. Taxonomie rizik. Příklady taxonomie

 9. Vývoj nebezpečí a podmínky jeho implementace

 10. Hlavní zdroje nebezpečí

 11. Energeticky-entropická koncepce nebezpečí

 12. Kvantifikace nebezpečí

 13. Identifikace nebezpečí

 14. Prahová úroveň nebezpečí

 15. Koncepce rizika

 16. Hodnoty regulačních rizik Tolerance rizika

 17. Klasifikace nouzových situací. Havarijní klasifikace

 18. Unifikovaný státní systém varování a reakce na nouzové situace. RSChS

 19. Hlavní úkoly nouzového systému

 20. Záplavy. Škodlivé faktory a pravidla chování

 21. Zemětřesení Škodlivé faktory a pravidla chování

 22. Silný vítr. Škodlivé faktory a pravidla chování

 23. Atmosférické srážky. Škodlivé faktory a pravidla chování

 24. Sopečné výbuchy. Škodlivé faktory a pravidla chování

 25. Laviny, sesuvy půdy, sesuvy půdy, bahno. Škodlivé faktory a pravidla chování

 26. Požáry Škodlivé faktory a pravidla chování

 27. Výbuchy. Škodlivé faktory a pravidla chování

 28. Nebezpečné chemicky nebezpečné látky (nebezpečné látky). Akce na osobu a pravidla chování

 29. Radiace. Akce na člověku a ochranu

 30. Elektřina. Akce na člověka. Ochrana a pravidla chování

 31. Doprava a její nebezpečí. Pravidla chování

 32. Náhlý zhroucení budovy. Pravidla chování

 33. Nebezpečné a škodlivé výrobní faktory. Bezpečnostní opatření

 34. Mikroklima v areálu

 35. Osvětlení v průmyslových prostorách

 36. Účinky hluku, ultrazvuku, infrazvuku, vibrací na lidské tělo

 37. Počítačová bezpečnost

 38. Profesionální výběr provozovatelů technických systémů

 39. Vojenské mimořádné události Moderní prostředky ničení

 40. Jaderné zbraně a jejich výrazné faktory

 41. Chemické zbraně a jejich škodlivé faktory

 42. Konvenční zbraně

 43. Terorismus

 44. Únos

 45. Rukojmí

 46. Nebezpečné zvyky

 47. Závislost

 48. Alkoholismus

 49. Kouření tabáku

 50. Individuální prostředky první pomoci

 51. První pomoc a pravidla jejího poskytování

 52. První pomoc při poranění

 53. První pomoc při tepelných úrazech a nehodách

 54. Elektrické zranění. První pomoc

 55. První pomoc při utopení

 56. První pomoc při náhlých nemocech

 57. První pomoc při otravě houbami

 58. První pomoc při otrave zvířat

 59. První pomoc pro klíšťovou encefalitidu

 60. Bandážová pravidla

 61. Civilní obrana a její úkoly

 62. Organizace civilní obrany v zařízeních ekonomiky

 63. Stabilita výroby v případě nouze

 64. Plánování, organizování a provádění práce v případě nouzové reakce

 65. Klasifikace zabezpečení

 66. Přístroje radiační a chemické průzkumné, dozimetrické řízení

 67. Osobní ochranné pomůcky

 68. Obranná zařízení GO

2018 @ edudoc.site EduDoc Polska