Podíl ve společnosti. sítě:


Poučení z algebry

Věnujeme Vám pozornost výcviku výuky algebry.

 1. Skupiny algebry

 2. Definice cyklické podskupiny

 3. Levá přilehlá třída Právo sousedící třída

 4. Homomorfismus | Monomorfismus Epimorfismus Isomorfismus | Automorphism v algebře

 5. Non-abelian skupina

 6. Skupina G

 7. Skupina G a její obvyklé podskupiny

 8. Externí skupiny produktů

 9. Abelovská skupina v algebře

 10. Věta: Jakákoli celočíselná obdélníková matice je redukována na diagonální formu elementární transformací řádků a sloupců.

 11. Diskrétní podskupiny v algebře

 12. Euklidovský prostor

 13. Lineární prostor

 14. Prsten se nazývá komutativní, asociativní, proti-komutativní. Kroužek v algebře

 15. Weilová algebra

 16. Algebra s násobením se nazývá Lie algebra

2018 @ edudoc.site EduDoc Polska