Účtování bezhotovostních plateb s protistranami.
Podniky, bez ohledu na jejich organizační a právní formu a rozsah činnosti, musí udržovat volné peněžní prostředky v bankách a provádět vypořádání bezhotovostní formou prostřednictvím úvěrových organizací.

Informace o peněžním toku na běžném účtu jsou obsaženy ve výpisu z běžného účtu, který je tvořen programem Klient-Banka. Ve výkazu uveďte počáteční a konečné zůstatky na běžném účtu a výši transakcí uskutečněných v uplynulém období. V účetnictví je přijatý výkaz zpracováván kontrolou správnosti částek ve srovnání s primárními dokumenty a je-li zjištěna chyba, je o tom banka neprodleně informována. Tyto primární dokumenty zahrnují:

1. vyhlášení vkladu v hotovosti;

2. platební příkazy;

3. platební požadavky;

4. Příkazy k inkasu.

Oznámení o peněžním příspěvku se předkládá bance, když společnost vloží hotovost na běžný účet. V potvrzení o přijetí peněz vydá banka účtenku.

Platebním příkazem je pokyn organizace, který je dán bance, aby převedla uvedenou částku z běžného účtu na běžný účet protistrany otevřený ve stejném nebo v jiné bance.

Žádost o platbu je doklad o vypořádání obsahující žádost příjemce (například dodavatele) plátci o zaplacení peněžní částky uvedené ve smlouvě prostřednictvím banky.

Příkaz k inkasu je doklad o vypořádání, na jehož základě jsou z účtu plátců na účet nesporně započítávány finanční prostředky. Příkazy k inkasu se používají například k získání prostředků z výkonných (soudních) dokumentů.

D 51 K 62, 76 - příjem peněžních prostředků od kupujících na běžném účtu.

D 51 K 66, 67 - tok úvěrů a půjček.

D 51 K 58.3 - vrácení úvěru dříve vydaného organizací.

D 60, 76 K 51 - úhrada faktur vystavených dodavateli, dodavateli a jinými věřiteli.

D 68, 69 K 51 - převody do rozpočtu a mimorozpočtové fondy.

D 66, 67 K 51 - Vrácení úvěrů a půjček.

D 58.3 К 51 - vydání úvěru.

; Datum přidání: 2017-12-14 ; ; Zobrazení: 252 ; Porušuje publikovaný materiál autorská práva? | | Ochrana osobních údajů PRACOVNÍ PRÁCE


Nenašli jste to, co jste hledali? Použijte vyhledávání:

Nejlepší výroky: Na konci přednášky přichází studentovi jen sen. A někdo jiný ho chrápne. 7929 - | 6820 - nebo si přečtěte všechny ...

2019 @ edudoc.site

Generování stránky přes: 0,001 sec.