border=0

Základy marketingu. Přednášky

Zajistíme vám přehled základů marketingu.

Shrnutí oboru "Základy marketingu". Sestavuje: Art. učitelka Shchipanova E.V.

 1. Úvod do marketingu

 2. Studium kupujících. Spotřebitelský trh

 3. Segmentace a umístění produktu na trhu

 4. Analýza hospodářské soutěže

 5. Analýza makro prostředí

 6. SWOT - podniková analýza

 7. Základy analýzy portfolia. Podstata analýzy portfolia

 8. Marketingový mix: produkt

 9. Klasifikace produktů v marketingu

 10. Značka, značka, značka, obchodní značka v marketingu

 11. Funkce balení produktu

 12. Etapy a fáze životního cyklu produktu v marketingu

 13. Silné a slabé stránky konceptu životního cyklu produktu

 14. Etapy a vývoj nového produktu v marketingu

 15. Riziko zavedení nového produktu

 16. Ceny Faktory ovlivňující cenu. Etapy tvorby cen v marketingu

 17. Ceny v sortimentu

 18. Ceny geograficky

 19. Diskriminační ceny

 20. Cenová sleva

 21. Prodej výrobků. Marketingové kanály

 22. Komunikační politika podniku v oblasti marketingu

 23. Marketingové funkce

2019 @ edudoc.site