border=0

Základy marketingu. Přednášky

Zajistíme vám přehled základů marketingu.

Shrnutí oboru "Základy marketingu". Sestavuje: Art. učitelka Shchipanova E.V.

  1. Úvod do marketingu

  2. Studium kupujících. Spotřebitelský trh

  3. Segmentace a umístění produktu na trhu

  4. Analýza hospodářské soutěže

  5. Analýza makro prostředí

  6. SWOT - podniková analýza

  7. Základy analýzy portfolia. Podstata analýzy portfolia

  8. Marketingový mix: produkt

  9. Klasifikace produktů v marketingu

  10. Značka, značka, značka, obchodní značka v marketingu

  11. Funkce balení produktu

  12. Etapy a fáze životního cyklu produktu v marketingu

  13. Silné a slabé stránky konceptu životního cyklu produktu

  14. Etapy a vývoj nového produktu v marketingu

  15. Riziko zavedení nového produktu

  16. Ceny Faktory ovlivňující cenu. Etapy tvorby cen v marketingu

  17. Ceny v sortimentu

  18. Ceny geograficky

  19. Diskriminační ceny

  20. Cenová sleva

  21. Prodej výrobků. Marketingové kanály

  22. Komunikační politika podniku v oblasti marketingu

  23. Marketingové funkce

2019 @ edudoc.site