border=0

Poznámky k přednáškám

Tato část obsahuje přehled přednášek o statistice .

Autor přednášek: Učitel Zimirev Alexander Valerievich

 1. Koncepce statistiky

 2. Předmět, základní pojmy a metodika statistiky

 3. Hlavní etapy statistického výzkumu

 4. Koncepce a formy statistického pozorování

 5. Statistický monitorovací program

 6. Formy, typy a metody pozorování

 7. Koncepce selektivního pozorování, výběr jednotek ve vzorku

 8. Stanovení chyb vzorkování

 9. Porozumění shrnutí a seskupení statistik

 10. Typy seskupení

 11. Pořadí seskupení

 12. Absolutní a relativní hodnoty

 13. Koncepce a typy průměrných hodnot používaných ve statistikách

 14. Ukazatele změn

 15. Absolutní a průměrné odchylky a metody jejich výpočtu

 16. Relativní míra rozptylu

 17. Koncepce odběru vzorků

 18. Metody tvorby vzorku

 19. Stanovení chyby střední hodnoty vzorku a požadované velikosti vzorku

 20. Malý vzorek

 21. Koncepce a typy časových řad

 22. Analýza výkonnosti řady Dynamics

 23. Metody analýzy časových řad

 24. Definice v řadě meziroční dynamiky

 25. Koncepce a typy indexů

 26. Individuální a obecné indexy

 27. Průměrné indexy

 28. Indexy strukturálních změn

 29. Teritoriální indexy

 30. Teritoriální indexy

 31. Ekonomická a statistická analýza

 32. A priori analýza a její úloha při studiu socioekonomických jevů

 33. Koncept a hlavní prvky statistické tabulky

 34. Hlavní typy tabulek

 35. Základní pravidla pro vytváření tabulek

 36. Čtení a analýza tabulek

2019 @ edudoc.site
jo