border=0

DOPRAVNÍ PRÁVO

DOPRAVA PRAVÁ. Kniha má 5 částí: Základy dopravního práva, Vztah dopravního práva s ostatními obory práva, Složení a zdroje dopravního práva různých druhů dopravy, Právní obsah hlavních druhů dopravních vztahů, Rozvoj dopravního práva.

Jednou ze zásadních změn v politickém a socioekonomickém životě moderního Ruska je přechod k právnímu státnímu systému a právní regulaci sociálních vztahů. Během nadvlády velitelského a správního systému byly odstraněny nedostatky a "bílé skvrny" v oblasti práva uplatňováním principu účelnosti z hlediska převažující ideologie a interpretace veřejných vztahů ze strany úředníků. Právní stát zahrnuje bezpodmínečnou prioritu (diktování) právních pravidel nad jakoukoli autoritou a názorem. Pokud právní stát přestává uspokojovat veřejný zájem, musí být nejdříve revidován a teprve poté může být ignorován.

Harmonický a funkčně dostačující právní systém je hlavním rysem právního státu. V moderním Rusku byly vytvořeny pouze oddělené fragmenty právního prostoru. Právní řád, jakožto regulátor vztahů, zakotvený v Ústavě Ruské federace (dále jen "Ústava"), musí být konkrétně zakotven v právních předpisech upravujících všechny aspekty společnosti, a to i v oblasti dopravních vztahů. Hlavní věc však spočívá v tom, že právo by mělo pronikat do vědomí lidí, stát se regulátorem jejich chování.

To, co bylo řečeno, je plně uplatnitelné na různé, specifické a ne úplně prozkoumané vztahy vznikající v dopravním průmyslu, stejně jako na vztahy spojené s dopravními aktivitami jednotlivců. Legislativní regulace těchto vztahů je naléhavým úkolem. V průběhu reforem byly přijaty a zavedeny mnohé nové právní předpisy. Při hodnocení regulačního a právního základu dopravního komplexu lze konstatovat, že navzdory jeho neúplnosti se zásadně liší od právního rámce sovětského období. Realizace dopravních aktivit v novém právním prostoru vyžaduje odpovídající školení manažerů a odborníků organizací dopravního komplexu.

Pokud byla předtím nějaká otázka spojena s postoji kongresů a plén, nyní v každém případě by měly být jasně stanoveny právní možnosti a důsledky přijatých řídících rozhodnutí a opatření. Bez zvládnutí právních znalostí není možné uskutečnit úspěšné ekonomické aktivity. Manažer, který dokonalé ovládá metody managementu, ekonomické analýzy, marketingu a dalších speciálních disciplín, ale nemá právní znalosti, bude nevyhnutelně vést loď svého podniku na útesy. Právní znalosti tedy slouží jako základ pro vzdělávání správce a výkonného ředitele. Právní znalosti jsou předpokladem úspěšného fungování dopravní organizace nebo individuálního podnikatele na trhu (samozřejmě zdaleka nedostatečné).

 1. PRÁVA A PRÁVNÍ PŘEDPISY

 2. ZPRACOVÁNÍ DOPRAVNÍHO PRÁVA JAKO KOMPLEXNÍ PRŮMYSL

 3. PRÁVNÍ CHARAKTERISTIKY DOPRAVNÍCH ČINNOSTÍ

 4. KONCEPCE A STRUKTURA DOPRAVNÍHO PRÁVA

 5. DOPRAVNÍ VZTAHY VE VLÁDNÍM PRÁVU

 6. DOPRAVNÍ VZTAHY V ADMINISTRATIVNÍM PRÁVU

 7. DOPRAVNÍ VZTAHY V MĚSTSKÝCH PRÁVECH

 8. DOPRAVNÍ VZTAHY V OBČANSKÝCH PRÁVECH

 9. REGULACE DOPRAVNÍCH VZTAHŮ ZA TRESTNÍ ZÁKON

 10. CESTNÍ DOPRAVA

 11. DOPRAVNÍ SLUŽBY

 12. PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH A BATOŽINY

 13. PŘEPRAVNÍ DOPRAVA

 14. TRANZIT POST

 15. DOPRAVNÍ A DOPRAVNÍ SLUŽBY

 16. STÁTNÍ A OBČANSKÉ ŘÁDY PRO DOPRAVNÍ SLUŽBY A PRÁCE

 17. PRÁVNÍ OCHRANA SPOTŘEBITELŮ DOPRAVNÍCH SLUŽEB

 18. PŘIJETÍ NA DOPRAVNÍ ČINNOSTI

 19. SOUTĚŽE A DOPRAVNÍ MONOPOLIE

 20. DOPRAVNÍ ČINNOST OBČANŮ PRO OSOBNÍ ÚČELY

 21. POJIŠTĚNÍ DOPRAVY

 22. HLAVNÍ POKYNY ROZVOJE LEGISLATÍV FEDERÁLNÍ DOPRAVY

 23. ZPRACOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ RUSKÉ FEDERACE A ZLEPŠOVÁNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY

 24. LEGISLATIVNÍ TECHNOLOGICKÝ DOPRAVNÍ PRÁVO

2019 @ edudoc.site