border=0

Vyšší matematika. Matematika

Věnujeme pozornost kurzům vzdělávacích lekcí vyšší matematiky.

 1. Lineární maticová algebra. Řešení

 2. Determinant matrice Determinant matice

 3. Transformace elementární matice

 4. Matrix minor

 5. Algebraická maticová komplement

 6. Inverzní matice Vlastnosti

 7. Základna menší z matice. Pořadí matice

 8. Základní nepatrná věta

 9. Matematická metoda pro řešení lineárních rovnic

 10. Řešení rovnic Cramer Capelli Cramerova věta

 11. Řešení libovolných systémů lineárních rovnic

 12. Elementární transformace systému lineárních rovnic

 13. Věta Kronecker Capelli. Důkaz, příklady

 14. Gauss Řešení | Gaussovský rovnicový systém

 15. Prvky vektorové algebry

 16. Vlastnosti vektoru

 17. Harmonická analýza

 18. Diferenciální rovnice

 19. Teorie kategorií

 20. Univerzální algebra

 21. Komutativní algebra

 22. Lineární algebra

 23. Kombinatorika

 24. Booleovská funkce

 25. Výpočetní geometrie

 26. Teorie automatu

 27. Teorie her

 28. Teorie grafů

 29. Vyšší matematika algebry

 30. Logická algebra

 31. Matematická logika

 32. Diskrétní matematika

2019 @ edudoc.site