border=0

Sociologie. Sociologické lekce, přednášky

Věnujeme pozornost předmětu sociologie . Zde jsou shromážděny výukové lekce o sociologii jako o vědě, o přednáškách o sociologii.

Autor lekcí a přednášek o sociologii - N. Pokrovsky.

 1. Předmět sociologie jako věda

 2. Sociální podmínky a teoretické pozadí sociologie

 3. Tvorba sociologie jako vědy

 4. Psychologický směr v sociologii poslední třetiny devatenáctého století

 5. Historický směr v sociologii

 6. Vznik sociologického myšlení ve Spojených státech

 7. Klasická fáze vývoje sociologie

 8. Sociologie znalostí

 9. Hlavní směry sociologického myšlení dvacátého století

 10. Makro-sociologické teorie

 11. Mikrosociologické teorie

 12. Kritéria společnosti

 13. Společnost jako sociální systém

 14. Sociální struktura společnosti

 15. Hlavní oblasti veřejného života

 16. Sociální instituce Funkce sociálních institucí

 17. Co je to kultura?

 18. Role kultury ve společnosti

 19. Strukturální prvky kultury

 20. Kulturní charakteristiky

 21. Kulturní univerzálie Formy kultury

 22. Osobnost v systému sociálních vztahů

 23. Koncepce člověka

 24. Koncepce jednotlivce

 25. Koncept individuality

 26. Pojem identity

 27. Osobní struktura

 28. Socializace osobnosti

 29. Sociální stratifikace

 30. Sociální mobilita

 31. Globální společnost Místní společnost

2019 @ edudoc.site