Ekonomické operace za duben 200_
Číslo položky Dokument a obsah operace Množství, rub.
1. Výpis z běžného účtu v bance
Uvedená investiční společnost pro 300 ks. akcií společnosti JSC Sport s nominální hodnotou 1000 rublů. za jednotku 300 000
2 Výpis z běžného účtu v bance
Uvedená odměna za nákup akcií JSC ve výši 0,2% z částky transakce ?
3 Výpis z registru
V rejstříku byl proveden zápis do obchodního rejstříku, vlastnictví akcií OAO Sport bylo převedeno na OAO Don.
4 Akceptační zákon
Podle dohody o společné činnosti byl převeden účastník, který spravuje společné záležitosti, dlouhodobý majetek po dobu 1,5 roku
Počáteční náklady 42 500
Výše časově rozlišených odpisů 12,500
Smluvní cena předmětu 30 000
5 Akceptační zákon
Podle smlouvy o společných činnostech byl účastník provádějící společné záležitosti převeden na nehmotný majetek po dobu 1,5 roku: počáteční pořizovací cena, výše odpisů, smluvní hodnota předmětu
6 Zákon o přijetí a převodu dlouhodobého majetku
Podle stanov Společnosti byly převedeny fixní aktiva jiné organizace (příspěvek do základního kapitálu): počáteční náklady 22 000
výše odpisů 20 000
7 Nápověda pro účetnictví
Termín časově rozlišený úrok za minulý rok na dluhopisy OJSC "KPD" a zároveň odepsán rozdíl mezi účetní a jmenovitou hodnotou dluhopisů vztahujících se k prvnímu roku ?
8 Výpis z běžného účtu v bance
Credited úrok z dluhopisů OJSC "KPD" ?
9 Výpis z běžného účtu v bance
Na základě smlouvy o úvěru je společnost Accord zapsána na dobu 6 měsíců jako bezúročná půjčka. 12.000
10 Výpis z běžného účtu v bance
Kredity na běžný účet: vklad vkladů vklad 50 000 3500
11 Výpis z běžného účtu v bance
Výše úvěru v rámci dluhopisů první emise po dobu 2 let je připsána na účet vypořádání: jmenovitá hodnota dluhopisu je 200 000 rublů. Prodejní cena je 320.000 rublů. 320 000
12 Nápověda pro účetnictví
Podíl zisku z první emise dluhopisů k vykazovanému měsíci je odepsán.
13 Nápověda pro účetnictví
Accrued emisní prémie pro výrobu a umístění dluhopisů první emise
14 Výpis z běžného účtu v bance
Uvedená emisní přirážka za výrobu a umístění dluhopisů první emise 2000
15 Účetní účet
Faktura byla vystavena na akcie OAO Sport, převedené na kupujícího, ve výši 200 kusů na 1 300 rublů / kus. (byla provedena položka registru) ?
16 Výpis z běžného účtu v bance
Přijaté od kupujících za akcie Sport (200 ks) 260 000
17 Účetní účet
Zúčtováno do skutečné ceny akcií prodaných společností JSC "Sport" (200 ks) 240 000
18 Výpis z běžného účtu v bance
Časově rozlišené a připsané na dividendy běžného účtu z akcií společnosti OJSC „Olga“ 80 000
19 Výpis z běžného účtu v bance
Tříletý dlouhodobý bankovní úvěr byl připsán ve výši 25% ročně. 86,000
20 Bankovní výpis z úvěrového účtu
Časově rozlišené a kótované úroky z krátkodobých úvěrů: z urgentního úvěru v rámci limitu CBR (2 položky)
21. Výpis z běžného účtu v bance
Uvedená banka při splácení krátkodobého úvěru po splatnosti 35,000
22 Určeno saldo ostatních výnosů a nákladů za vykazovaný měsíc ?


border=0


Kontrolní úkolyÚkol 1.

Na počátku dubna získala organizace půjčku ve výši 500 000 rublů. po dobu tří měsíců ve výši 20% ročně. Úroky se počítají a převádějí na věřitele měsíčně na konci každého měsíce.

Částka jistiny je vrácena na konci úvěrové lhůty. Proveďte výpočty a účetní zápisy.

Úkol 2.

Na počátku ledna získala organizace půjčku ve výši 100 000 rublů. na nákup materiálu ve výši 30% ročně. Doba trvání úvěrové smlouvy je 5 měsíců. Půjčka je převedena na dodavatele jako záloha na dodávky materiálu. Úroky z úvěru se počítají a platí na konci každého měsíce, počínaje lednem.

Materiály přijaté a připsané v únoru. Půjčka byla vrácena na konci května.

Provádět výpočty úroků z úvěru a provádět účetní zápisy.

Úkol 3.

Společnost vydala směnku s nominální hodnotou 200 000 rublů k zajištění úvěru. Výše úvěru je 170 000 rublů. Datum splatnosti účtu je 4 měsíce. Sleva 30 000 rublů. (200 000 - 170 000) je zahrnuto do nákladů příštích období.

Proveďte výpočty a účetní zápisy.

; Datum přidání: 2017-12-14 ; ; Zobrazení: 579 ; Porušuje publikovaný materiál autorská práva? | | Ochrana osobních údajů PRACOVNÍ PRÁCE


Nenašli jste to, co jste hledali? Použijte vyhledávání:

Nejlepší výroky: Co je to za matematiku, pokud se nemůžete zbavit hesla normálně ??? 7621 - | 6659 - nebo si přečtěte všechny ...

2019 @ edudoc.site

Generování stránky nad 0,002 sek.