Téma 8. Účetnictví a zdanění ostatních komoditních transakcí
Otázka pro sebeovládání

1. Odhalit vlastnosti účtování nákladů na provádění propagačních akcí.

2. Charakterizovat regulační akty upravující vrácení zboží.

3. Odhalit zvláštnosti zdanění návratových operací.

4. Popište postup výměny vadného zboží.

5. Odhalit podstatu, podmínky a postup záručních náhrad.

6. Charakterizovat typy kontejnerů.

7. Otevření dokumentace pohybu kontejnerů.

8. Odhalit podstatu účetnictví jednorázových obalů.

9. Odhalit podstatu účtování více kontejnerů.

10. Charakterizovat podstatu nákladů, ztrát a příjmů z provozu s kontejnery.

Zkoušky

1. Předmětem reklamních vztahů jsou:

a) inzerenta;

b) distributor reklamy;

c) spotřebitel reklamy;

d) všechny možnosti jsou správné.

2. Výdaje na realizaci reklamních opatření k hrubým výdajům podniku: \ t

а) nejsou zahrnuty;

b) jsou zahrnuty ve výši nejvýše 2% zdanitelného zisku podniku za účetní období;

c) jsou zahrnuty ve výši nejvýše 2% zdanitelného zisku podniku za předchozí rok;

d) správná odpověď není uvedena.

3. Vzorky reklamy ze skladu podniku vydává věcně odpovědná osoba na základě:

a) požadavky;

b) nákladní list;

c) zprávu věcně odpovědné osoby;

d) plná moc.

4. V účetnictví se náklady na reklamní vzorky týkají:

a) náklady budoucích období;

b) ostatní provozní náklady;

c) náklady na prodané zboží;

d) prodejní náklady.

5. Nevýhodou, která činí výrobek nevhodným pro spotřebu, je:

a) významnou nevýhodu;

b) nápravná vada;

c) nevýznamná nevýhoda;

d) správná odpověď není uvedena.

6. Zboží je možné vrátit, pokud:

a) byla zjištěna významná závada zboží;

b) zboží neodpovídá kupujícímu barevně;

c) zboží neodpovídá velikosti kupujícího;

d) všechny možnosti jsou správné.

7. Dokument, v němž je operace pro vrácení zboží registrována, je:

a) žádost o vrácení zboží;

b) daňová kontrola;

c) zákon o navrácení finančních prostředků;

d) úkon vrácení zboží.

8. Úprava příjmů při vrácení zboží se provede vysláním:

a) Dt 902 K-t 281 - obrácení;

b) Dt 704 K-t 641 - obrácení;

c) Dt 704 K-t 361;

g) Dt 949 K-t 281.

9. Primárním dokumentem pro balení obalu je:

a) konosamentu;

b) výnosný peněžní příkaz;

c) zprávu věcně odpovědné osoby;

d) nárok.

10. Skleněné zboží pro zboží v maloobchodních podnicích se zaznamenává na účet:

a) 115;

b) 204;

c) 282;

d) 284.

PRAKTICKÉ ÚLOHY


border=0


Terminologie

Úloha 8.1

Spojte tyto termíny s jejich definicí. Chcete-li to provést, umístěte odpovídající dopis nalevo od čísla termínu.

Termín Definice
__ (1) Obaly A. Obaly, lepenkové krabice, plechovky, lahvičky, zkumavky atd.
__ (2) Vnitřní obaly B. Tara, ve kterém je zboží přepravováno nebo skladováno v procesu přesunu od výrobce k spotřebiteli (krabice, sudy, sáčky atd.)
__ (3) Vnější obaly B. Způsob poskytování závazků
__ (4) Balicí zařízení G. Tary, aby bylo zajištěno včasné vrácení hypotéky
__ (5) Slib D. Technické zařízení určené pro montáž, přepravu, dočasné skladování a prodej potravinářských a nepotravinářských výrobků (kontejnery, palety, podnosy atd.)
__ (6) Opakovaně použitelné obaly E. Tara, která je prodávána společně s hodnotami komoditních materiálů, je zahrnuta v jejich hodnotě a nepodléhá návratnosti
__ (7) balení hypoték E. Hlavním prvkem balení, hotového výrobku, který je určen pro skladování a udržení jejich kvality v procesu přepravy a skladování
__ (8) Jednorázové obaly G. Tara, který se mnohokrát používá v ekonomickém obratu
; Datum přidání: 2018-01-08 ; ; Zobrazení: 259 ; Je publikovaný materiál porušením autorských práv? | | Ochrana osobních údajů PRACOVNÍ PRÁCE


Nenašli jste to, co jste hledali? Použijte vyhledávání:

Nejlepší výroky: Pouze sen přivede studenta na konec přednášky. A chrápání druhého ho odstraňuje. 7929 - | 6820 - nebo si přečtěte vše ...

2019 @ edudoc.site

Generování stránky pro: 0,002 sekund.