border=0

Základy ekonomiky

Moderní ekonomika je zvláštní a specifická oblast života v moderní společnosti, která má své vlastní zákony a nevyřešené problémy, je to svět plný tajemství a rozporů a někdy i paradoxů. Proto se zdá, že věda, která studuje moderní ekonomiku, je pro některé lidi obtížná, ostatním, naopak příliš jednoduchá. Přesto jiní argumentují, že ekonomika má takovou jednoduchost, že jen málo lidí je určeno k pochopení.

Moderní ekonomika je charakterizována řadou rysů, které dávají vědě, svému žákovi specifické rysy.

Za prvé, moderní ekonomika vyrůstá z produkce a reprodukce, která tvoří její původní materiální základ. Za druhé, moderní ekonomika je produktem dlouhého historického vývoje a zlepšení různých forem organizace hospodářského života jak na úrovni společnosti, tak na úrovni ekonomické primární úrovně. Zatřetí, ekonomika moderního Ruska se jeví jako extrémně složitý a kontroverzní fenomén, kdy se pravidelnost někdy ukáže jako nehoda a náhoda se zdá být pravidelnost, kde ekonomický paradox není tak vzácný.
To vše vyžaduje hluboké ekonomické znalosti. A tento kurz má dva cíle:

 • pomáhat studentům v procesu získávání základních ekonomických znalostí;
 • pomáhat absolventům používat tyto znalosti v jejich budoucí profesionální práci.

Autor: Naryshkina Z.N. - Přednášející, GOU SPO ze Střední průmyslové univerzity v Petrohradě

 1. Koncepce ekonomiky

 2. Historie vývoje ekonomické doktríny

 3. Ekonomika jako ekonomická aktivita a věda těchto činností

 4. Obchodní struktura

 5. Základní pojmy výroby a reprodukce

 6. Hlavní prvky hospodářské činnosti

 7. Zdroje a faktory

 8. Potřeby společnosti a druhy přínosů

 9. Engelův zákon

 10. Hlavní problém ekonomiky. Tržní ekonomika - model dějin

 11. Pojem omezené zdroje a hranice výrobních kapacit

 12. Ekonomická volba

 13. Alternativní výrobní náklady

 14. Tržní ekonomika Koncepce tržní ekonomiky

 15. Koncept ekonomických systémů

 16. Ideální model tržní ekonomiky

 17. Koncept trhu

 18. Produkt jako ekonomická kategorie

 19. Náklady a cena zboží

 20. Druhy trhů zboží, služeb, hotovosti

 21. Koncept výrobkových trhů a výrobních faktorů

 22. Koncept poptávky a rozsah poptávky. Potřeby a poptávka

 23. Elasticita poptávky

 24. Pojem návrhu a velikost návrhu

 25. Elasticita dodávek

 26. Ceny na moderním trhu

 27. Rovnovážná cena

 28. Vlastnost jako základ sociálních a ekonomických vztahů mezi lidmi

 29. Předměty a objekty vlastnictví

 30. Hlavní typy majetku

 31. Práva majitelů a jejich zachycení v právních předpisech země

 32. Radikální transformace státního vlastnictví v Rusku

 33. Podmínky pro řádné fungování trhu

 34. Co znamená termín soutěž?

 35. Dokonalá konkurence a čistý monopol

 36. Monopolistická soutěž

 37. Oligopoly a problémy nových konkurentů vstupujících na trh

 38. Antimonopolní politika

 39. Tvorba příjmů obyvatelstva

 40. Makroekonomie jako objekt analýzy

 41. Makroekonomické ukazatele

 42. Nominální a reálný HDP

 43. Hospodářský růst a hospodářský cyklus

 44. Nezaměstnanost a její formy

 45. Peníze jako ekonomická kategorie

 46. Zlaté rezervy, měna, problémy s konvertibilitou rublu?

 47. Měnové teorie

 48. Inflace

 49. Rozpočtová politika

 50. Daňová politika

 51. Banky a bankovnictví

 52. Světová ekonomika

 53. Zahraniční investice

 54. Mezinárodní pracovní hnutí

2019 @ edudoc.site