border=0

Lekce algebry

Věnujeme Vám pozornost výcviku výuky algebry.

 1. Skupiny algebry

 2. Definice cyklické podskupiny

 3. Levá přilehlá třída Právo sousední třída

 4. Homomorfismus | Monomorfismus | Epimorfismus Isomorfismus | Automorphism v algebře

 5. Non-abelian skupina

 6. Skupina G

 7. Skupina G a její normální podskupiny

 8. Externí skupiny produktů

 9. Abelovská skupina v algebře

 10. Věta: Libovolná celočíselná obdélníková matice je redukována na diagonální formu elementárními transformacemi řádků a sloupců.

 11. Diskrétní podskupiny v algebře

 12. Euklidovský prostor

 13. Lineární prostor

 14. Prsten se nazývá komutativní, asociativní, protikomutativní. Kroužek v algebře

 15. Weilova algebra

 16. Algebra s násobením se nazývá Lie algebra

2019 @ edudoc.site