border=0

Profesní psychologie

Problémy týkající se odborné psychologie, které se naopak vztahují na všechna odvětví, objekty a subjekty společnosti, jsou zvažovány. Proto jeho význam nelze podceňovat.

 1. Základy odborné psychologie

 2. Předmět a účel odborné psychologie

 3. Psychologická struktura odborné činnosti

 4. Vztah odborných požadavků a individuálních charakteristik

 5. Klasifikace odborné činnosti

 6. Typy odborné způsobilosti

 7. Profesionálně významné psychofyziologické vlastnosti

 8. Typy nežádoucího profesního vývoje

 9. Osobní struktura v odborné psychologii

 10. Podstata profesionálního sebeurčení

 11. Úrovně lidské seberealizace

 12. Typy profesionálního sebeurčení

 13. Model profesionálního sebeurčení

 14. Konflikty profesního sebeurčení

 15. Test psychodiagnostiky

 16. Věkové změny v mentálních funkcích

 17. Etapy profesionalizačního cyklu

 18. Psychologické rozhovory

 19. Technologický rozhovor kandidát

 20. Kanály pro získání informací v rozhovoru

 21. Pravidlo založení osobního kontaktu s partnerem

 22. Koncepce kariéry. Typy kariéry

 23. Kariérové ​​modely

 24. Kariérní fáze

 25. Kariérní rozvoj

 26. Společná invariantka, že se stane profesionálem

 27. Druhy komunikace

 28. Účinky interpersonálního vnímání

 29. Komunikační strany

 30. Podstata komunikace. Obsah, typy a formy komunikace

 31. Strany a komunikační struktura

 32. Bariéry komunikace

 33. Konflikt v psychologii

 34. Úspěch v odborných činnostech

 35. Motivace zaměstnance v odborné činnosti

 36. Předvídání úspěchu v odborných činnostech

2019 @ edudoc.site