border=0

Kurz přednášek o deskriptivní geometrii

Popisná geometrie (Přehled hlavních částí kurzu): Příručka pro studenty inženýrských oborů. Autor: Morozov S.A.

 1. ÚVOD

 2. EPYUR GASPARA MONZHA NEBO KOMPLEXNÍ VÝKRES

 3. TRACKS PŘÍMÉHO ŘÁDU

 4. Stopy letadla se nazývají průsečíky roviny s projekčními rovinami.

 5. PLÁN VŠEOBECNÝCH A SOUKROMÝCH USTANOVENÍ V PROSTORU.

 6. PŘÍMÉ A BODY NA PLÁNU. HLAVNÍ LINKY NA PLÁNU.

 7. ŘÁDY NAJVYŠŠÍHO PLÁNOVÉHO TLAKU NA PROJEKČNÍ PLÁNY

 8. VZÁJEMNÁ PARALELITA PŘÍMÝCH A PLÁNŮ.

 9. VZÁJEMNÁ PARALELITA TWO PLANŮ

 10. VZÁJEMNÁ INTERCEPCE PŘÍMÉHO A PLÁNU.

 11. VZÁJEMNÁ PŘERUŠENÍ DVA PLANŮ

 12. VZÁJEMNÁ PŘERUŠENÍ PLÁNŮ SPECIFIKOVANÝCH TRACES.

 13. OBRÁZEK ​​VÍCE VZDÁLENOSTI

 14. TYPY VÍCE DNŮ

 15. PŘEVOD POLYDRAFTU PODLE PLÁNU VŠEOBECNÉHO POSTOJE

 16. METODY ZMĚNY KOMPLEXNÍHO VÝKRESU

 17. METODA ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH PROJEKČNÍCH PLÁNŮ

 18. KONSTRUKCE OBRAZŮ OBRÁZKŮ V URČENÉM SMĚRU

 19. METODA ROTACE PŘI PROJEKTU PŘÍMÉ

 20. METODA ROTACE V RÁMCI ÚROVNÝCH LINŮ

 21. Paralelní cesta PPC

 22. VZÁJEMNÁ PERPENDICULARITA PŘÍMÝCH A PLÁNOVÝCH HRÁČŮ

 23. Znak kolmice čáry a roviny ve výkresu.

 24. Dvě přímé čáry v prostoru budou vzájemně kolmé, pokud jedna z nich leží v rovině kolmé k druhé přímce.

 25. Dvě roviny v prostoru budou vzájemně kolmé, pokud jedna z nich obsahuje přímku kolmou na druhou rovinu.

 26. METRICKÉ ÚKOLY A METODY JEHO ŘEŠENÍ

 27. ŘEŠENÍ METRICKÝCH ÚKOLŮ VE VŠEOBECNÉM TYPU

 28. ŘEŠENÍ METRICKÝCH ÚKOLŮ METODY PŘEVODU KOMPLEXNÍHO VÝKRESU

 29. MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

 30. MĚŘENÍ UHLŮ

 31. PLOCHÉ KŘIVNÍ LINKY

 32. PROJEKCE KRIVOVÝCH LINŮ

 33. ZVLÁŠTNÍ BODY CURVE LINE

 34. POVRCH

 35. METODY VZDĚLÁVÁNÍ A ÚKOLY CURVE POVRCHŮ

 36. LINEÁRNÍ POVRCH

 37. OTOČNĚNÍ POVRCHU

 38. POVRCHY, KTERÉ SE ZKOUŠÍ RÁM

 39. DRUHÝ POVRCH

 40. NĚKTERÉ VLASTNOSTI DRUHÝCH OBJEDNÁVKOVÝCH POVRCHŮ

 41. SEKCE PLÁNU PROJEKTOVÁNÍ POVRCHU A PŘÍMÉ ŘÁDKY

 42. KONEKÉ SEKCE

 43. PŘEVÁŽENÍ PŘÍMÉHO S POVRCHOVÝM POVRCHEM

 44. VZÁJEMNÁ INTERKLACE POVRCHOVÝCH KŘIV

 45. VZÁJEMNÁ INTERKLÁVACE DRUHÝCH POVRCHOVÝCH POVRCHŮ

 46. ROZŠIŘOVÁNÍ POVRCHOVÝCH KŘIV

 47. AXONOMETRICKÉ PROJEKCE

 48. TEORIE ORGOGONÁLNÍ AXONOMETRIE

 49. STANDARDNÍ AXONOMETRICKÉ PROJEKCE

 50. OBRÁZEK ​​ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V KOORDINOVANÉM PLÁNU ISOMETRICKÉHO PROJEKTU

 51. Nakreslete dotyky na ploché zakřivené čáry.

 52. PLÁNU A PŘÍMÉ, VZTAHUJÍCÍ SE NA KŘIVU POVRCHU V TOMTO BODU

 53. KRYT NA POVRCHY V TOMTO BODU

 54. VZÁJEMNÉ OTÁČENÍ POVRCHOVÝCH KRIV

 55. KONSTRUKCE GEOMETRICKÝCH MÍST A JEJICH POUŽITÍ NA ŘEŠENÍ ÚKOLŮ

2019 @ edudoc.site