Témata praktických cvičení

Počet p Název tématu Počet hodin
Zápočet 1. Obecná ustanovení o organizaci účetních procesů v podnicích v konkurenčním prostředí
Téma 1. Koncepčně-právní aspekty organizace účetnictví: I. Otázky k diskusi: - podstata disciplínové organizace účetnictví; - Metodické a právní aspekty účetní regulace; - úloha a úkoly účetní organizace při řízení podniku; - etapy a prvky účetní organizace; - podstata plánu organizace účetnictví, jeho složky. II Zkoumání praktických situací a řešení testových úloh.
Téma 2. Organizační základy národního účetního systému na Ukrajině. Organizace práce účetního stroje: I. Otázky k diskusi: - jmenování a funkce účetnictví; - organizace účetnictví; - konstrukce struktury účetního přístroje; - regulace účetnictví a povinnosti účetních; - pojetí účetních zásad a základních principů jeho organizace; - složení a hlavní prvky účetní politiky; - postup vypracování plánu pracovních účtů; - organizace dokumentace obchodních operací. II Zkoumání praktických situací a řešení testových úloh. - výpočet plánovaného počtu zaměstnanců účetního oddělení podniku; - vypracování stanoviska k účetní službě a popisu práce účetních; - vypracování pokynu k účetní politice podniku.
Zápočet 2. Perspektivy racionální organizace účtování dlouhodobého majetku
Téma 3. Moderní přístupy k organizaci účetnictví dlouhodobého majetku: I. Otázky k diskusi: - normativní základ organizace účetnictví dlouhodobého majetku; - organizace primárního účetnictví dlouhodobého majetku; - organizace účetnictví pro příjem stálých aktiv, jejich odpisy, opravy a odchod do důchodu; - organizace účetnictví pro ostatní neobchodovatelný hmotný a nehmotný majetek; - organizace a realizace přecenění dlouhodobého majetku v podniku. II Zkoumání praktických situací a řešení testových úloh. - vývoj účtování toků dokumentů u stálých aktiv; vyplňování primárních dokladů o účtování dlouhodobého majetku.
Zápočet 3. Metodika účtování majetku podniku
Téma 4. Perspektivy racionálního účtování zásob: I. Otázky k diskusi: - regulatorní rámec pro účetnictví; - organizace počátečního účtování pohybů zásob; - Dokumentaci o převzetí, uvolnění zásob a jejich předání; - odraz nákladů na dopravu a odběr. II Zkoumání praktických situací a řešení testových úloh. - vypracování harmonogramu evidence zásob zásob - vyplnění primární evidence zásob - porovnání metod posuzování uvolnění zásob.
Téma 5. Koncepční principy organizace účtování hotovosti a vypořádání s dlužníky: I. Otázky k diskusi: - normativní a metodický základ organizace hotovostních operací; - oběh dokumentů v pokladně; - postup pro stanovení limitu hotovostního zůstatku na pokladně; - organizace evidence pokladen; - odpovědnost za porušení pravidel pro regulaci oběhu hotovosti; - organizace účtování u dlužníků; - organizace účetnictví vypořádání s kupujícími a zákazníky; - organizace účetnictví osad s odpovědnými osobami; - organizace účtování rezerv pochybných pohledávek. II Zkoumání praktických situací a řešení testových úloh. - vypracování harmonogramu účetních dokladů o hotovosti; - vypisovat výpis z účetního řádu společnosti o organizaci hotovostního účetnictví v pokladně a na účtech u bank; - vypracování harmonogramu účetních dokladů pro účty u dlužníků; - vyplnění primárních dokladů zúčtování s dlužníky - porovnání metod tvorby rezerv pochybných pohledávek.
Zápočet 4. Koncepční východiska účtování kapitálu a závazků podniku
Téma 6. Moderní přístupy k organizaci účetnictví vlastního kapitálu a závazků: ​​I. Otázky k diskusi: - podstata organizace účetnictví vlastního kapitálu; - hlavní úkoly organizace účetnictví vlastního kapitálu; - klasifikace vlastního kapitálu; - pohyb nerozděleného zisku, odpis nekrytých ztrát. II Zkoumání praktických situací a řešení testových úloh.
Téma 7. Organizace účtování krátkodobých a dlouhodobých závazků: ​​I. Otázky k diskusi: - normativní podpora organizace účetnictví práce a plateb; - úkoly a zásady organizace účetnictví práce a plateb; - dokumentace personálu: složení a typy; - organizace registrace dovolené; - odpovědnost za pozdní výplatu mezd. - normativní-metodický základ pro účtování vypořádání s věřiteli; - organizace účtování dlouhodobých a krátkodobých závazků; - Odpovědnost za neplnění smluvních povinností. II Zkoumání praktických situací a řešení testových úloh. Proveďte příkazy k přijetí, převodu, propuštění z práce
Zápočet 5. Moderní přístupy k organizaci účetnictví nákladů, výnosů a výsledků podniku
Téma 8. Teoretické a metodické principy organizace účtování nákladů, výnosů a výsledků podnikatelské činnosti: I. Otázky k diskusi: - normativní základ pro nákladové účetnictví; - pojetí nákladů a jejich klasifikace; - koncepce výrobních nákladů a metodických principů jeho definice; - zobrazení provozních nákladů v evidenci av účetnictví; - uznání, klasifikace a hodnocení příjmů; - zobecnění příjmových informací; - organizace účetnictví pro budoucí příjmy; - organizace účetnictví finančních výsledků. II Zkoumání praktických situací a řešení testových úloh.
Zápočet 6. Plánování perspektivního vývoje účetní organizace
Téma 9. Organizace informací, technické a ergonomické poskytování účetnictví a kontroly. Plánování rozvoje perspektivního účetnictví. I. Otázky k diskusi: - organizace informací, technické a ergonomické poskytování účetnictví - organizace získávání a využívání manažerských informací; - organizace vnitřní kontroly v podniku; - opatření ke zlepšení organizace účetnictví v podniku; - vytvoření perspektivního plánu vývoje účetnictví v podniku. II Zkoumání praktických situací a řešení testových úloh.
Celkový počet hodin

border=0


; Datum přidání: 2017-11-01 ; ; zobrazení: 162 ; Je publikovaný materiál porušením autorských práv? | | Ochrana osobních údajů PRACOVNÍ PRÁCE


Nenašli jste to, co jste hledali? Použijte vyhledávání:

Nejlepší výroky: Ano, co jste matematika, pokud nemůžete správně bodnout? 7621 - | 6659 - nebo si přečtěte vše ...

2019 @ edudoc.site

Generování stránky pro: 0,001 sekund.