Ii. METODY ZKOUŠENÍ MORBIDITY OBYVATELSTVÍ
Možnost 2.

Možnost 1

Analýza ukazatelů

Ukázková úloha

živě narozených ročně 9000x1000
Plodnost = -------------------------------------- x = ----------- = 18 ‰
průměrné roční populace
počet úmrtí ročně 12000x1000
Úmrtnost = ----------------------------------------------- x = --------------- = 24 ‰
průměrné roční populace

Přirozený přírůstek = 18 ‰ - 24 = - 6 ‰

Dítě počet dětí, které zemřely v 1. roce života 100x1000
úmrtnost = ----------------------------------------------- x = --------------- = 10,1 ‰
2/3 živě narozených dětí v daném roce + 1/3 dětí narozených v předchozím roce 2/3 9000 + 1/3 9030
počet úmrtí v 1. měsíci života 55x1000
Úmrtnost = ----------------------------------------------- x = --------------- = 6.1 ‰
novorozence počet živě narozených dětí
Perinatální počet narozených + počet dětí, které zemřely v prvním týdnu života 20 + 30
úmrtnost = ----------------------------------------------- x = ----------- x 1000 = 5.5
počet narozených dětí za rok + počet mrtvě narozených dětí 9000 + 20

Struktura kojenecké úmrtnosti od 0 do 1 roku života:

úmrtnost
= --- x 100% = 40%
z pneumonie
úmrtnost
= --- x 100% = 30%
nemocí novorozence.
úmrtnost
= --- x 100% = 20%
z gastrointestinálních onemocnění
úmrtnost
= --- x 100% = 10%
jiných nemocí

Míra porodnosti (18 ‰) je v porovnání s rokem 2007 průměrná.


border=0


Míra úmrtnosti 24 ‰ je ve srovnání s rokem 2006 velmi vysoká, mírně se snížila. Ve městě N. se tak zlepšily obecné demografické ukazatele: porodnost vzrostla, míra úmrtnosti se snížila, v důsledku čehož se přirozená míra růstu populace zvýšila o 6 ‰ oproti - 9 v roce 2006. Kojenecká úmrtnost v roce 2007 je mírně nižší než v roce 2006, došlo k poklesu perinatální úmrtnosti a kojenecká úmrtnost se mírně zvýšila.

Analýza struktury příčin kojenecké úmrtnosti ukázala, že pneumonie je hlavní příčinou úmrtí dětí v 1. roce života (více než 40%), následovaná onemocněním novorozence (více než 30%) a gastrointestinálními chorobami na 3. místě.

Úkoly pro vlastní řešení:

Ve městě B. v roce 2007

populace 200 000 lidí

4 200 lidí se narodilo 21 ‰

5 000 lidí zemřelo 25 ‰Mezi mrtvými:

děti do 1 roku 95 osob 22.1

včetně dětí, které zemřely

52 měsíců

V mateřských domech města:

4200 lidí se narodilo naživu

narozených 30 lidí

Do 1 týdne zemřelo 30 lidí

Mezi dětmi, které zemřely ve věku

1 rok (95):

50 lidí zemřelo na zápal plic

z gastrointestinálních onemocnění 10 lidí

z nemocí novorozenců 25 osob

z jiných důvodů 10 lidí

Ve městě B. byly v roce 2006 následující demografické ukazatele:

plodnosti 20 ‰
úmrtnost 27
přirozený růst -7,1 ‰
kojenecká úmrtnost 25
neonatální úmrtnost 12
perinatální mortalita 19 ‰

V roce 2006 se ve městě B. narodilo naživu 4 500 dětí.

Ve městě V. v roce 2007:

velikost populace 120 000 lidí
se narodil 2400 lidí
zemřel 1200 lidí

Mezi mrtvými:

mladší než 1 rok 72 osob.

včetně dětí, které zemřely

až 1 měsíc 36 lidí

V mateřských domech města:

2400 lidí se narodilo naživu.

narozených 30 lidí.

Do 1 týdne zemřelo 30 lidí

Mezi dětmi, které zemřely ve věku

do 1 roku (72). bylo:

30 lidí zemřelo na zápal plic

mrtvá nemoc novorozh. 23 lidí

mrtvý z gastrointestinálního traktu

střevní onemocnění 15 osob.

4 lidé zemřeli z jiných příčin

Ve městě V. byly v roce 2006 následující demografické ukazatele:

plodnost 20 ‰

úmrtnost 8 ‰

přirozený přírůstek 12 ‰

kojenecká úmrtnost 27 ‰

neonatální úmrtnost 13 ‰

perinatální mortalita 21 ‰

V roce 2006 se ve městě V. narodilo naživu 2450 lidí.

Schéma hodnocení celkové porodnosti

Úhrnná plodnost (na 1000 obyvatel) Míra plodnosti
až 10 velmi nízká
10 - 15 nízká
16 - 20 pod průměrem
21 - 25 průměr
26 - 30 nadprůměrné
31 - 40 vysoké
více než 40%. \ t velmi vysoká

Systém hodnocení úmrtnosti

Hrubá úmrtnost (na 1000 obyvatel) Úmrtnost
Až 7 velmi nízká
7-10 nízká
11-15 průměr
16-20 vysoké
21 a výše velmi vysoká

Údaje o nemocnosti spolu s hygienicko-demografickými materiály a informacemi o fyzickém vývoji jsou jedním z důležitých aspektů charakteristik veřejného zdraví.

Informace o výskytu populace vám umožní určit úroveň, strukturu, míru prevalence, dynamiku patologie u různých skupin obyvatelstva, aby bylo možné posoudit kvalitu a účinnost léčebně-profylaktických a sociálně-ekonomických zdravotních opatření.

KLÍČOVÉ OTÁZKY

Druhy morbidity (primární, prevalence, vyčerpání, akumulace).

Metody (zdroje) studia výskytu (na odvolání, podle lékařských vyšetření, podle příčin smrti).

Typy nemocnosti podle možnosti volby (obecné, hospitalizované, infekční, neepidemické, s dočasnou invaliditou).

Hlavní účetní doklady vyplněné v případě nemoci.

Výpočet hlavních ukazatelů nemocnosti.

Nomenklatura a klasifikace nemocí.

Pro studium a charakterizaci výskytu populace se rozlišují následující pojmy: primární výskyt (skutečný výskyt), prevalence onemocnění (bolestivost), vyčerpaný výskyt (patologický výskyt) a kumulativní incidence.

V PRIMÁRNÍM MORBIDITĚ máme na mysli celek nových, nikde jinde uvedených a poprvé v tomto roce nemoci zjištěné mezi obyvatelstvem.

PREVALENCE CHOROBY je kombinací všech nemocí mezi populací, která byla poprvé identifikována v daném roce a zaznamenána v předchozích letech, o kterých pacienti v daném roce opět aplikovali.

VYŠETŘENÁ CHOROBA - to je četnost patologie mezi populací, která zahrnuje nejen nemoci, ale také premorbidní formy, morfologické nebo funkční abnormality, které mohou dále způsobit onemocnění.

Akumulovaná morbidita je soubor registrovaných nemocí primární léčbou a identifikován během lékařských vyšetření po dobu 3-5 let.

; Datum přidání: 2013-12-31 ; ; Zobrazení: 2237 ; Porušuje publikovaný materiál autorská práva? | | Ochrana osobních údajů PRACOVNÍ PRÁCE


Nenašli jste to, co jste hledali? Použijte vyhledávání:

Nejlepší výroky: Můžete si něco koupit na stipendium, ale ne více ... 8351 - | 6861 - nebo si přečtěte všechny ...

Viz také:

border=0
2019 @ edudoc.site

Generování stránky přes: 0,006 sec.