border=0

Úvod do povolání "psycholog"

Úvod do profese "psycholog". Autoři: I. V. Vachkov, I. B. Grinshpun, N. S. Pryazhnikov

Navrhovaná učebnice v přístupné formě dává představu o psychologii jako vědě, načrtává klíčové body odborné činnosti psychologa-výzkumného pracovníka a praktického psychologa, pojednává o základních otázkách organizování práce psychologů ve spolupráci s příbuznými odborníky, pojednává o problematice profesního rozvoje psychologa na konci univerzity jsou studentům a učitelům poskytovány užitečné rady o organizaci vzdělávacích a odborných aktivit. Příručka je určena studentům a učitelům psychologických fakult a širokému okruhu čtenářů, kteří se zajímají o psychologii.

 1. Několik předběžných slov o psychologii

 2. Profesní práce psychologa

 3. Z historie vzniku psychologické profese

 4. Obecný pohled na vědu

 5. Věda a další způsoby poznávání

 6. Z historie vzniku psychologie jako vědy

 7. Psychoanalýza a směry spojené s ní

 8. Behaviorism

 9. Gestaltová psychologie

 10. Transpersonální psychologie

 11. HLAVNÍ SMĚRY DOMÁCE PSYCHOLOGICKÉ VĚDY

 12. Kulturně-historická teorie L. S. Vygotského

 13. Teorie aktivity A. N. Leontiev

 14. Filozoficko-psychologická teorie S. L. Rubinstein

 15. Teoretické koncepce vyvinuté na Petrohradské psychologické škole

 16. Hlavní obory psychologie

 17. Vědecké organizace

 18. Při práci s takovou objednávkou

 19. Psychologická pomoc, psychologická pomoc, psychologická podpora a psychologická podpora

 20. Nejdůležitější úkoly psychoprofylaktické práce

 21. Psychodiagnostika jako jedna z aktivit praktického psychologa

 22. Obecná idea psycho-korekce jako směru praktické psychologie

 23. Teoretické a metodologické základy psychologického poradenství

 24. Druhy a metody psychologického poradenství

 25. Psychoterapie v činnostech praktického psychologa

 26. Hlavní úkoly nelékařské psychoterapie

 27. Stručný popis hlavních psychoterapeutických oblastí

 28. Behaviorální přístup

 29. Porozumění skupinové psychoterapii

 30. Srovnávací analýza skupinových a individuálních forem psychologické práce

 31. Psychologický výcvik jako metoda praktické psychologie

 32. Hlavní typy výcvikových skupin v západní a ruské praktické psychologii

 33. Úkoly a hlavní problémy psychologické služby ve veřejném vzdělávání

 34. Pochopení praktické psychologie podnikání, reklamy a řízení

 35. Psychologická pomoc rodinám

 36. Specifika psychodiagnostické a psychokrektivní práce s rodinami

 37. Oblasti "nepřístupné" pro praktického psychologa

 38. Nejdůležitější požadavky na osobnost praktického psychologa

 39. Svépomocné problémy v činnostech praktických psychologů

 40. Praktický psycholog jako tvůrce

 41. Psycholog jako člověk a profesionál

 42. Základní vlastnosti psychologa Kvalifikovaný bezohledný

 43. Problém profesionálního zničení ve vývoji psychologa

2019 @ edudoc.site