border=0

Přednášky strojírenské technologie

Věnujte pozornost přednáškám na téma strojírenství . Zde je přednášející materiál sbíraný technologický inženýrství.

  1. Rozhraní člověk-stroj

  2. Software rozhraní člověk-stroj

  3. Teorie přesnosti

  4. Teplotní deformace stroje

  5. Teplotní deformace obrobků

  6. Teplotní deformace řezného nástroje

  7. Účinek upnutí obrobku na chybu obrábění

  8. Typy chyb při obrábění

  9. Určení počtu polotovarů, které vyžadují další zpracování

  10. Vliv technologických faktorů na drsnost povrchu

2019 @ edudoc.site