Sdílet v soc. sítě:


Zpracování provedených prací
Všichni studenti musí vyplnit zprávu o každé práci. Obsah zprávy je uveden v každé práci. Údaje o zařízeních, přístrojích a strojích by měly být zapsány zkráceně s použitím přijatých symbolů.

Zpracování výsledků laboratorního výzkumu by mělo být prováděno pomocí počítače s použitím výsledných výpočtových vzorců a odpovídajících programů v MATH-CAD systému. Výsledky výpočtů by měly být uvedeny do tabulky a vytvořeny odpovídající grafy.

Grafické znázornění výsledků experimentu by mělo být provedeno v měřítku. Při kreslení grafů na osách souřadnic po osách zvenčí je třeba vykreslovat hodnoty a jednotky jejich měření.

Zpráva má závazné závěry. Měly by být výsledkem provedeného výzkumu a získaných výsledků. Není nutné přepsat dokončené fráze v této části z učebnice, protože obsah závěrů nemůže být předem určen pro všechny studenty, každý by měl psát nezávisle, v souladu s individuálním porozuměním a asimilací materiálu tohoto díla.

Po dokončení sestav studentů předá učiteli. Během ochrany musí prokázat znalost základních teoretických ustanovení týkajících se provedené práce, schopnost pochopit schéma laboratorních instalací a všechny experimenty a jejich výpočty a schopnost používat počítač.

Pro sebeovládání při přípravě na laboratorní práci a její ochranu jsou na konci každé práce požádány o samostudium.