Podíl ve společnosti. sítě:


Zobrazit všechny statistiky Rakouska ...
Rakouská ekonomika: průmysl, doprava, zahraniční obchod

Rakouská republika je poměrně malá (plocha 83,86 tisíc km., Obyvatelstvo - 8,1 milionu lidí). Vysoce rozvinutá průmyslová země s intenzivním zemědělstvím, rozsáhlý dopravní systém, rozvinutý obchod, služby a cestovní ruch, který je součástí počet nejstabilnějších a ekonomicky nejvzácnějších zemí Evropy.

O společnosti

Rakouská ekonomika má poměrně nízkou míru inflace a nezaměstnanosti. Nejvýznamnějšími odvětvími jsou strojírenství a metalurgie, potravinářství a lehké, chemické a dřevozpracující. Rakouský trh je jedním z nejprostornějších v Evropě. Nákupní činnost podniků a domácností v této zemi je dobrým motivem pro ruské vývozce.

Rakousko je země s dobře rozvinutým tržním hospodářstvím a vysokou životní úrovní, úzce spjaté s ostatními ekonomikami zemí EU, zejména s Německem. Výhody rakouského hospodářství jsou v silných obchodních vztazích, zejména v bankovnictví a pojišťovnictví v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy. Charakteristické rysy rakouské ekonomiky jsou velké odvětví služeb, citlivost průmyslu a malý, ale velmi rozvinutý zemědělský sektor. Členství Rakouska v EU přilákalo proud zahraničních investic, které poskytují přístup na jednotný evropský trh a na trhy sousedních zemí. Rakouská vláda úspěšně provádí řadu programů hospodářské reformy, jejichž cílem je zefektivnění řízení a vytváření konkurenceschopnějších podmínek pro podnikání, čímž se dále posiluje pozice Rakouska jako atraktivního investičního místa.

Rakousko zavedlo efektivní důchodovou reformu, ale nižší daně v letech 2005-2006. vedl k malému rozpočtovému deficitu v letech 2006 a 2007. Zvýšení vývozu dosáhlo v letech 2006 a 2007 3,3%. K překonání zvýšené konkurence - zejména z nových zemí EU a středoevropských zemí - musí Rakousko pokračovat v restrukturalizaci tím, že zdůrazní znalosti o ekonomických sektorech, zvýší flexibilitu při využívání pracovních sil a zvýší zapojení stárnoucí populace na trhu práce.

Suroviny v Rakousku

Rakousko je bohaté na dřevo a minerály, jako je železo, zinek a magnezit. V zemi není dostatek uhlí, existují však velké rezervy dalších nosičů energie, zejména lignitu (hnědé uhlí), ropy a zemního plynu. Část elektřiny vyrobené z vodních elektráren je vyvezena.

V roce 1946 dosáhla těžba surovin na nejnižším místě, ale průmyslový vývoj, který začal v padesátých letech minulého století, byl doprovázen prudkým nárůstem poptávky po surovinách. Na konci sedmdesátých let rostoucí poptávka po elektřině přiměla Rakousko k dovozu velkého množství uhlí, ropy a zemního plynu.
Téměř dvě pětiny území Rakouska jsou pokryty lesy. V roce 1993 produkovalo Štajersko a Dolní Rakousko téměř 51% dřeva vyrobeného v zemi. Jehličnany, převážně smrk, tvoří 80% rakouských lesů.

Statistika Rakousko

(od roku 2012)

Indikátor Význam
Území, tisíc metrů čtverečních. km 83,9
Obyvatelstvo, milion lidí 8.2
Velikost nominálního HDP, miliardy amerických dolarů 391,5
Inflace% 2.6
Míra nezaměstnanosti,% 4.3

Zobrazit všechny statistiky Rakouska ...

V padesátých letech výrazně vzrostla těžba železné rudy v Rakousku. V roce 1995 cca. 2,1 milionu tun železné rudy (hlavní ložisko Erzberg). Tam jsou ložiska magnezitu, hlavně v Korutanech. V roce 1995 bylo těženo téměř 785 tisíc tun magnezitové rudy. Jsou těženy malé množství jílu, kaolinu, soli, olovnaté měděné rudy, sádry, antimonické rudy a další nerosty. Grafit, mastek, magnezit, stolní sůl a některé průmyslové nerostné polotovary jsou vyváženy.