Podíl ve společnosti. sítě:


Výsledky kolektivizace
Ø Poskytnuté podmínky pro masový průmyslový skok
Ø byl zaveden systém přenosu zdrojů (finančních, materiálních, fyzických) do průmyslového sektoru ekonomiky
Ø Začíná hromadné využití zařízení v zemědělství
Ø Došlo ke snížení počtu skotu o téměř 2 krát
Ø Snížená produkce obilí a jiných rostlinných plodin
Ø vedlo k "druhému zotročení rolnictva bolševiky"
Ø Odstranil prosperující rolnictvo - "pěsti"
Ø Stalo se zdrojem pro vytvoření Gulagu v roce 1930.
Ø Potíže při zásobování obyvatelstva potravinami, hladu (hladomor - seminář)