border=0

Přednáška sleduje psychologický management

Na této stránce jsou přednášky na téma "Psychologie řízení". Tato přednáška obsahuje části jako:

 • obsah a strukturu řídících činností
 • psychologie předmětu managementu a jejich vnímání.

Autor: N. E. Revskaya.

 1. Prehistorie vědy o řízení

 2. Hlavní školy managementu

 3. Obecné přístupy k teorii řízení

 4. Současný stav teorie řízení

 5. Podstata řízení

 6. Hlavní přístupy ke studiu řízení

 7. Definice systému základních funkcí správy

 8. Podstata organizace

 9. Hierarchické struktury

 10. Adhocratické (organické) struktury

 11. Základní pojmy teorie organizace

 12. Podstata funkce nastavení cíle

 13. Typologie organizačních cílů

 14. Požadavky na implementaci funkce nastavení cíle

 15. Definice funkce predikce

 16. Hlavní typy a druhy prognóz v manažerských činnostech

 17. Role a místo plánování v organizačním fungování

 18. Struktura procesu plánování

 19. Typologie plánování a její principy

 20. Pojem organizační funkce

 21. Procesy delegování pravomocí

 22. Specifika rozhodovací funkce v činnostech hlavy

 23. Organizační faktory manažerských rozhodnutí

 24. Regulační rámec pro rozhodování v oblasti řízení

 25. Typologie řídících rozhodnutí a regulačních požadavků na ně

 26. Definice motivační funkce

 27. Výkonnostní motivační pojetí

 28. Hlavní přístupy k implementaci motivační funkce

 29. Definice komunikační funkce

 30. Typy komunikačních komunikací

 31. Regulační struktura komunikačního procesu a jeho překážek

 32. Obecné charakteristiky funkce kontroly a korekce

 33. Principy implementace funkce kontroly a korekce

 34. Definice personálních funkcí

 35. Hlavní směry vedení personální práce

 36. Funkce hlavy při práci s personálem

 37. Definice systému výroby a technologických funkcí

 38. Charakteristika hlavních výrobních a technologických funkcí

 39. Koncept odvozených řídících funkcí

 40. Charakterizace odvozených řídících funkcí

 41. Perceptuální procesy. Koncepce a definice

 42. Specifičnost vnímacích procesů ve vedení

 43. Koncepce mnemických procesů a jejich složení

 44. Specifičnost paměti RAM v činnostech hlavy

 45. Specifika dlouhodobé paměti v činnostech hlavy

 46. Osobní odborné zkušenosti jako regulátor řízení

 47. Obecný psychologický koncept myšlení

 48. Zvláštní myšlení v činnostech hlavy

 49. Hlavní vlastnosti praktického myšlení v činnostech vůdce

 50. Pojetí inteligence v psychologii

 51. Inteligentní a manažerský výkon

 52. Specifičnost intelektuálních vlastností manažera

 53. Obecné charakteristiky regulačních procesů

 54. Specifika hlavních regulačních procesů ve vedení

 55. Řízení procesu rozhodování

 56. Obecné charakteristiky rozhodovacích procesů řízení

 57. Charakteristika procesní organizace rozhodnutí vedení

 58. Strukturální uspořádání řídících procesů řízení

 59. Fenomenologie manažerských rozhodovacích procesů

 60. Individuální rozdíly v rozhodnutích vedení

 61. Komunikační procesy ve vedení

 62. Komunikativní chování hlavy

 63. Komunikativní jevy a procesy v manažerských činnostech

 64. Reflexní procesy v řízení

 65. Pojem emoční-volební regulace států

 66. Stres a jeho řízení v činnostech hlavy

 67. Specifika regulace států ve vedení

 68. Motivace vůdce

 69. Obsah teorie motivace

 70. Procedurální teorie motivace

 71. Pojem vnitřní motivace

 72. Formální a neformální organizace. Vedení a vedení

 73. Napájení jako regulátor řízení. Vedení a vedení

 74. Typologie síly

 75. Vedení teorií a vedoucí styly

 76. Pojem schopnosti v psychologii

 77. Určení složení manažerských dovedností

 78. Manažerské vlastnosti

 79. Podnikové schopnosti

 80. Obecné a zvláštní manažerské dovednosti

2019 @ edudoc.site
jo